• algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11
  • algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11

Unieke branchevergelijking

Hoe verhouden uw cijfers zich tot andere ondernemers in uw branche ?

Dankzij onze accountancydiensten heeft u bij ons een zeer goed inzicht in uw ondernemingscijfers. Welke factoren zijn van invloed op de meest recente resultaten. Hoe verhouden de specifieke opbrengsten en kosten zich tot vorige perioden ? Wat zijn de trends en wat kan ik dit jaar verwachten als deze trends zich doorzetten. Kortom een perfect (financieel) inzicht in uw onderneming.

Maar recent cliëntenonderzoek wijst uit dat u meer van ons verwacht. Ruim 80% verwacht dat wij als accountant als een sparringpartner naast u staan. En dat wij daarom beschikken over kennis in de branche waarin u actief bent.

Om deze rol goed in te kunnen vullen hebben wij een unieke mogelijkheid in handen. Door deel te nemen aan een grootschalige benchmark zijn wij nu in staat in één oogopslag te zien hoe uw bedrijf zich verhoudt tot collega's in uw eigen branche.

Wij kijken verder dan alleen uw eigen cijfers:

U heeft een perfect (financieel) inzicht in uw eigen onderneming op basis van onze dienstverlening. Maar wij gaan verder dan de cijfers van uw eigen onderneming. Wij willen u ook antwoorden geven op de vervolgvragen die bij u opkomen:

  • Hoe goed scoor ik ten opzichte van mijn branchegenoten?
  • Wijken mijn gegevens af van de branchegemiddelden? En zo ja, wat zijn de oorzaken daarvan?
  • Op welke onderdelen zijn verbeteringen mogelijk? En waarop scoor ik bovengemiddeld?

Op basis van onze exclusieve uitgebreide benchmarkrapporten krijgt u nieuwe inzichten en kunt u met uw relatiebeheerder sparren. Samen kansen en bedreigingen in de branche in beeld brengen. Nieuwe doelen stellen en bijbehorende acties vaststellen om deze doelen te halen.

Bekijk hier een voorbeeld van een exclusieve benchmarkraportage

Uw cijfers vergelijken met collega-ondernemers? Maak snel een afspraak.

Bel 0161 - 43 15 99 of mail info@accountenzbreda.nl. U kunt ook uw gegevens achterlaten. U hoort dan binnen één werkdag van ons.

 

Branche in Zicht

Logo SRA-BiZ

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht brengt de jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven samen. De cijfers uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, bieden ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun bedrijf te verbeteren.

Meer informatie