• algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11
  • algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11

Medisch

                     

Hoe ziet uw diagnose eruit?
Presteert u beter dan uw concurrenten? Bent u winstgevender? U vraagt zich dit vast wel eens af en u probeert dat natuurlijk een beetje in te schatten. Terecht, want het zegt iets over de koers die u vaart met uw bedrijf. Maar inschatten is niet voldoende. U moet kunnen vertrouwen op de cijfers en gegevens waarop uw diagnose wordt gesteld. Dat vinden wij, accountenz, breda ook. Daarom maken wij gebruik van Branche in Zicht, een platform met benchmarkinformatie specifiek over uw branche.

Second opinion?

U wilt toch ook weten hoe het gesteld is in de medische branche en waar u staat? Maak optimaal gebruik van ons. Juist nu! Accountenz, breda is gespecialiseerd in uw branche. Samen met u bespreken wij de toekomstmogelijkheden en trends en ontwikkelingen.

Maak gebruik van ons!

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

 Logo SRA-BiZ

 

De zorg zal in omvang blijven groeien, vooral door de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. De zorgsector laat al jaren een omzetstijging zien. In 2015 trok de netto-omzet met gemiddeld bijna 3% aan. De totale bedrijfskosten namen na een lichte daling in 2014 weer toe (+2,9%), onder meer door hogere personeelskosten (deze vormen een groot deel van de totale bedrijfskosten). De winstgroei bleef in de zorg sterk achter bij het gemiddelde: 2,9% versus +30% voor het mkb als geheel.

Klik hier voor factsheet Medische zorg 2016

 

Medische zorg heeft financieel gezien behoorlijk jaar achter de rug

Medische zorg heeft financieel gezien behoorlijk jaar achter de rug

De medische zorg heeft financieel gezien een behoorlijk jaar achter de rug. Per saldo trokken de omzet en de winst in 2022 verder aan, zij het minder sterk dan in het voorgaande jaar. De branche heeft het afgezien daarvan echter nog steeds zwaar, mede door de hoge werkdruk.

Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2023, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter

Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter

De coronapandemie heeft de medische zorg ook in 2021 onder druk gezet. De crisis heeft de risico's (zoals hoge werkdruk en personeelstekort, oplopende zorgkosten, dubbele vergrijzing, inefficiëntie) blootgelegd en hier en daar geleid tot een versnelling van veranderingen. Financieel gezien was het een positief jaar voor de branche. Zowel de omzet- als de winstontwikkeling is in 2021 versneld.

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

Wilt u als zorgaanbieder subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg, let dan op. De deadline voor de aanvraag sluit vrijdag 25 juni 17.00!

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

De coronapandemie heeft in 2020 een gigantische druk gelegd op de medische zorg. Er waren echter ook positieve effecten, zoals een versnelde digitalisering en innovatie in de branche. Per saldo zijn de omzet en de winst vorig jaar gegroeid, maar door de lockdowns lopen de cijfers binnen de medische zorg nogal uiteen.

 

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Als medicus functioneert u vaak volledig zelfstandig. Toch is dit alleen onvoldoende om ook als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden. Daarvoor is meer nodig, aldus de rechtbank in Groningen.

 

Ook zorgbonus in 2021

Ook zorgbonus in 2021

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.

 

Nieuwsbrief Medische Zorg accountenz breda

Nieuwsbrief Medische Zorg accountenz breda

De uitbraak van het coronavirus heeft onverwacht veel gevraagd van alle zorgprofessionals. Huisartsen en apotheken hebben veel overuren en kosten moeten maken om goede zorg te kunnen leveren. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld in de mondzorg en fysiotherapie, hadden juist een terugval in consulten, omdat niet-noodzakelijk patiëntencontact moest worden vermeden. 

Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Medische zorg voorziet gematigde groei omzet en winst

Medische zorg voorziet gematigde groei omzet en winst

Branche ziet vooral kansen in samenwerken en netwerken

Zorgondernemingen zijn gematigd positief over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo sterk als een jaar geleden. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers?

AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers?

Moet de patiënt uitdrukkelijk toestemmen in de overdracht van het patiëntendossier bij een praktijkovername? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op verzoek van beroepsverenigingen duidelijkheid gegeven over deze vraag.

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking.

Gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2019

Gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2019

Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964). In dit memo wordt een berekening gegeven voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten, waarbij is uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). 

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten

Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een gezondheidscentrum worden verricht. Tenzij er sprake is van het uitlenen van personeel.

All-in loon fysiotherapeut mag

All-in loon fysiotherapeut mag

Het is in de fysiotherapiebranche geoorloofd om ook het loon tijdens vakantie door middel van een all-in loon te betalen, als dat voldoende duidelijk is voor de werknemer. Dit hoeft niet te blijken uit de loonstroken, zolang de arbeidsovereenkomst zelf genoeg duidelijkheid geeft. Dat heeft een kantonrechter recent geoordeeld.

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

Als ondernemer of dga in de zorg doet u er natuurlijk alles aan om zelf zo fit en gezond mogelijk te blijven. De fiscus draagt hier soms ook een steentje aan bij.

De juiste rechtsvorm voor een medicus?

De juiste rechtsvorm voor een medicus?

Als medicus kunt u uw beroep in diverse rechtsvormen uitoefenen. Welke kiest u en waar hangt dat van af?

Medische zorg Nieuwsbrief januari 2019

Medische zorg Nieuwsbrief januari 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden.

 

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Medici werken in veel gevallen met collega's samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of u voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

 

 
Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 2019 in werking.

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Medische Zorg nieuwsbrief juni 2018 accountenz breda

Medische Zorg nieuwsbrief juni 2018 accountenz breda

Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden. 

Medische zorg zet opgaande lijn voort

Medische zorg zet opgaande lijn voort

De medische zorg zag de omzetgroei in 2017 versnellen van 6% naar bijna 10%. Daarmee presteerde de branche beter dan het landelijk gemiddelde van 8%. Ondanks een bovengemiddelde stijging van de personeelskosten trok de winstgroei aan naar bijna 14%, versus 15,5% voor het totale mkb.

Tegemoetkoming zwangere medische zzp'er met beroepspensioen

Tegemoetkoming zwangere medische zzp'er met beroepspensioen

De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend.

Rapport LHV 'Huisarts en btw'

Rapport LHV 'Huisarts en btw'

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een rapport uitgebracht met betrekking tot de btw bij huisartsen. Het rapport is een handig hulpmiddel voor de praktijk.

Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast

Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast

De farmaceutische industrie test bepaalde medicijnen eerst op personen uit, voordat ze in de handel worden gebracht. Moet de proefpersoon hier belasting over betalen?

Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018

Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018

Als dga en medisch specialist hoort u een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Voor 2018 heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten vastgesteld op € 130.950. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?

Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?

Als medicus behandelt u uw patiënten op basis van uw eigen inzichten. Betekent deze zelfstandigheid ook dat u fiscaal automatisch als zelfstandig ondernemer kwalificeert?

Medische Nieuwsbrief accountenz breda

Medische Nieuwsbrief accountenz breda

Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden.

Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner?

Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner?

Als echtgenoten of partners met elkaar een maatschap of vof aangaan, zijn beiden fiscaal ondernemer. Bij medici heeft één van beiden meestal geen recht op ondernemersfaciliteiten omdat een van de twee veelal niet-medische activiteiten verricht.

Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?

Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?

Omdat de overheid onze gezondheid niet als luxe ziet, vallen geneesmiddelen en hulpmiddelen onder het lage 6%-tarief. Wettelijk is bepaald wat hier precies onder valt.

Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag

Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag

Tandheelkundige en medische praktijken blinken uit

De medische zorg zag in 2016 zowel de omzet- als de winstgroei versnellen. De omzetgroei was met ruim 6 procent verdubbeld ten opzichte van 2015. Absoluut gezien bleef de branche daarmee wat achter bij het landelijk gemiddelde van 7,4 procent, maar de versnelling van de groei was duidelijk sterker.

Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag

Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag

De medische zorg zag in 2016 zowel de omzet- als de winstgroei versnellen. De omzetgroei was met ruim 6 procent verdubbeld ten opzichte van 2015. Absoluut gezien bleef de branche daarmee wat achter bij het landelijk gemiddelde van 7,4 procent, maar de versnelling van de groei was duidelijk sterker.

Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht?

Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht?

Moet bij de overdracht van uw huisartsen- of tandartsenpraktijk 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een praktijk met maar 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.

Wat wijzigt in Arbowet?

Wat wijzigt in Arbowet?

De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden.

Btw van gezamenlijke kosten in uw medische praktijk

Btw van gezamenlijke kosten in uw medische praktijk

Werkt u als medicus samen met andere collega’s of praktijken? Dan heeft u vaak gezamenlijke kosten. Denk aan het salaris van een gemeenschappelijke secretaresse of receptioniste in een praktijk van samenwerkende huisartsen die werkzaamheden verricht voor iedere aangesloten huisarts. Deze loonkosten zijn gemeenschappelijke kosten. Bij het verdelen van die kosten bestaan btw-risico’s.

Zelfstandig medisch specialist op het bedrijfsfeest

Zelfstandig medisch specialist op het bedrijfsfeest

Lang niet alle medische specialisten staan in dienstbetrekking tot de zorgstelling(en) waarvoor ze werken. Een medisch specialist die niet in loondienst is kan worden aangemerkt als een zelfstandig medisch specialist. Deze specialisten zullen soms ook activiteiten bezoeken die ook door personeelsleden bezocht worden, zoals bijvoorbeeld een personeelsfeest. Hoewel de specialisten daarbij dezelfde activiteit bezoeken, is de fiscale behandeling verschillend.

Fiscale behandeling reiskosten medische sector

Fiscale behandeling reiskosten medische sector

De laatste cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraam en Jeugdgezondheidszorg (hierna: cao VVT) ging uit van reiskostenvergoedingen voor bezoek aan cliënten van € 0,15 en € 0,27 netto per kilometer en het volledig vergoeden van parkeerkosten, tolgelden en veerkosten. Hoewel deze cao inmiddels per 1 april 2016 is verlopen, moet er rekening mee worden gehouden dat ook in de nieuwe cao dergelijke vergoedingen worden afgesproken.

Medische zorg: Stabiele groei

Medische zorg: Stabiele groei

Netto-omzet stijgt, opvallende daling van kortlopende schulden Zorgsector

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed.
In 10 stappen naar een gezondheidscentrum

In 10 stappen naar een gezondheidscentrum

De vraag naar eerstelijnszorg groeit door de vergrijzing en overname van taken uit de tweede lijn. Ook de overheid stuurt aan op zwaardere eerstelijnszorg. Zorgverleners gaan samenwerken in een gezondheidscentrum (GHC), steeds vaker met de huisarts als initiatiefnemer. Deze zorgverleners hebben behoefte aan een financieel en fiscaal sterke regisseur die vanaf het begin betrokken is. Vaak in samenwerking met de bank.

Zorg en BTW

Zorg en BTW

In de zorg hebben zich in 2016 diverse ontwikkelingen voortgedaan op het gebied van de btw. Twee belangrijke veranderingen lichten we toe, omdat de medische vrijstelling vaker toegepast kan worden.

Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn

Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een regeling van integrale vergoeding voor medische zorg en hebben medisch specialisten geen zelfstandig declaratierecht meer. In beginsel betekent dit het einde van het fiscale ondernemerschap voor deze beroepsgroep.

Btw-positie medisch specialisten vanaf 1 januari 2015

Btw-positie medisch specialisten vanaf 1 januari 2015

De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten kunnen echter blijven kiezen voor het vrije beroep.

Per mail op de hoogte?

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.