Pensioenadvies DGA

Pensioenadvies DGA

Wij helpen u nu fiscaalvriendelijk te sparen voor later.

Ruim 50% van de directeuren-grootaandeelhouders heeft geen pensioen geregeld. Niet voor zichzelf, niet voor hun nabestaanden. Heeft u uw oude dag al financieel geregeld? Hoe langer u wacht, hoe lager de uitkering. Maak nu wat van uw kostbare tijd vrij, dan zit u er straks warm bij. Onze gecertificeerde pensioenadviseur vertelt u graag over de fiscaalvriendelijke spaarmogelijkheden.

Vrijwillig pensioen opbouwen

Als ondernemer is het soms mogelijk de pensioenregeling van uw laatste werkgever, aansluitend op uw dienstverband, maximaal 10 jaar voort te zetten. Zo blijft het risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid gedekt. Mits de regeling hierin voorziet. De pensioenpremies die u betaalt, zijn 3 jaar fiscaal aftrekbaar.

Verplicht pensioen opbouwen

Bepaalde ondernemers, zoals een tandarts of stukadoor, hebben een verplichte bedrijfs- of beroepspensioenregeling. De premies zijn nu nog geheel aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2015 is de fiscale aftrekbaarheid van de premies echter gebonden aan een maximumbedrag. Dit bedrag wordt bepaald door de winsthoogte.

Pensioen opbouwen via lijfrente

Sluit u een lijfrenteverzekering af? Of spaart u op een geblokkeerde lijfrentespaar- of beleggingsrekening? Dan kunt u de premies of stortingen aftrekken, mits u in één jaar, of over de afgelopen 7 jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd. De toekomstige uitkeringen zullen te zijner tijd worden belast.

Pensioen sparen in de onderneming

U kunt het geld voor uw oude dag in uw bedrijf houden door een deel van de winst aan uw oudedagsreserve toe te voegen. U betaalt hierover niet direct inkomstenbelasting. Stopt u met de onderneming? Dan moet u alsnog afrekenen. Eén van de voorwaarden is dat u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.

Pensioen sparen in box 3

U kunt ook zelf sparen of beleggen. U geeft uw vermogen op in box 3 en betaalt belasting over het bedrag bóven het heffingsvrij vermogen. U heeft geen bemoeienis of kosten van pensioenfondsen of verzekeraars. Maar u heeft ook geen belastingvoordelen. Het vergt discipline uw geld niet aan iets anders te besteden.

Meer informatie over pensioenopbouw?

Wilt u er straks warmpjes bij zitten? Bel 0161 - 43 15 99 of mail info@accountenzbreda.nl. U kunt ook uw gegevens achterlaten. U hoort dan binnen één werkdag van ons.