• algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11
  • algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11

Detailhandel

 

 

Branchevergelijking detailhandel

Bent u ondernemer in de retailsector ? Dan wilt u graag weten of u ongeveer op hetzelfde gemiddelde zit als uw branchegenoten. Gaat u te hard, of bent u te voorzichtig? Wat zijn uw kansen? Laat ons de brachevergelijking opstellen en u weet of u op de goede weg zit. Voor meer informatie en advies, neem contact met ons op! Dankzij Branche in Zicht weten we alles tot in detail over úw positie in de retailbranche. Wanneer u het brancherapport ontvangt, krijgt u een beeld van de positie van uw onderneming ten opzichte van andere retailondernemers. Een unieke vergelijking!

Branchevergelijking

Deze branchevergelijking geeft u informatie over het verleden maar ook over de toekomst ! Wat zien uw branchegenoten als trends en bedreigingen voor het komend jaar ? Wat ziet u als kansen en bedreigingen voor de toekomst ? U krijgt na afloop een persoonlijk rapport waarin u al deze informatie eenvoudig kunt vinden in een duidelijk overzicht.

Mocht u vervolgens vragen hebben over de uitkomsten of wilt u een uitgebreid brancherapport, stel uw vragen dan gerust aan ons. Ons kantoor neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij exact op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en kengetallen in uw branche. Wij kunnen dus samen met u uw kansen voor het komende jaar in kaart brengen, specifiek binnen uw branche. Een persoonlijk advies waarmee u als ondernemer weer steviger in uw schoenen staat.

Zet zelf alvast de eerste stap en neem contact met ons op!

Logo SRA-BiZ 

De detailhandel klom in 2015 voorzichtig uit een diep dal. De omzet groeide met 3% ten opzichte van 2014, terwijl de brutomarge met ruim 3% verbeterde. Weliswaar een groei, maar daarmee bleef de sector opnieuw achter bij het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven. De personeelskosten stegen met 1,2%, deels door een stijging van de uitgaven aan pensioenpremies. Opvallend was verder dat het eigen vermogen wat sterker toenam dan een jaar eerder (+11,6% versus +10%).

Klik hier voor de factsheet Detailhandel 2016

 

 

 

Veel volumedruk en stoppers en faillissementen in de detailhandel

Veel volumedruk en stoppers en faillissementen in de detailhandel

Hogere prijzen hebben de detailhandel in 2022 een groei-impuls gegeven, maar de branche bevindt zich nu in een moeilijke periode. De volumes staan onder druk en relatief veel winkeliers stoppen of gaan failliet.

Hogere prijzen gaven de detailhandel in 2022 een groei-impuls

Hogere prijzen gaven de detailhandel in 2022 een groei-impuls

De detailhandel heeft een jaar van groei achter de rug. Dit komt deels door hogere prijzen in verband met de inflatie, maar ook doordat in 2021 nog coronamaatregelen van kracht waren. Opnieuw waren de verschillen binnen de branche groot. Verder zien we dat de verkoopvolumes in de branche onder druk staan, doordat consumenten selectiever geld uitgeven.

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen

Ondanks opnieuw tijdelijke sluitingen in verband met corona heeft de detailhandel in 2021 over het geheel genomen behoorlijk gepresteerd. De consumentenbestedingen zijn aangetrokken en in veel segmenten van de branche was sprake van een inhaalvraag. De omzet en winst zijn gestegen, maar binnen de detailhandel zijn de verschillen behoorlijk.

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

Door allerlei beperkende maatregelen heeft een deel van de consumentenbestedingen zich in 2020 verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Vooral webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten hebben daarvan geprofiteerd. Andere winkels, bijvoorbeeld op het gebied van kleding en schoenen, zagen de omzetten in sommige gevallen grotendeels wegvallen en kenden een dramatisch jaar

Detailhandel rekent op sterkere groei van omzet en winst

Detailhandel rekent op sterkere groei van omzet en winst

Weinig retailers hebben een duidelijke visie voor de langere termijn

De detailhandel is positief gestemd voor het komende jaar, al zijn de verschillen binnen de branche aanzienlijk. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018

Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename zien dan een jaar eerder.

Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer efficiency en een groter strategisch aanpassingsvermogen

Wetgeving franchising, wat en waarom?

Wetgeving franchising, wat en waarom?

Het kabinet wil de positie van franchisenemers verbeteren. In het Regeerakkoord is daartoe wetgeving aangekondigd. Onlangs is duidelijk geworden hoe dit eruit komt te zien.

Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving

Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving

Het aantal fulltimebanen in de detailhandel zou met ruim twaalf procent kunnen stijgen bij soepelere wetgeving. Dat zegt brancheorganisatie INretail op basis van een onderzoek onder vijfhonderd werkgevers in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel. In deze branches werken momenteel 140 duizend mensen.

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

De detailhandel heeft een goed jaar achter de rug. Vooral de winstgroei was in 2016 relatief gezien sterk met 25,2 procent versus 20,4 procent voor het totale mkb. De omzetgroei trok verder aan tot 5,9 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Daarmee bleef de branche niettemin wat achter bij het landelijk gemiddelde dat een omzetgroei neerzette van 7,4 procent.

Sterke tweedeling in detailhandel

Sterke tweedeling in detailhandel

De detailhandel als geheel trekt zich op aan de positieve economische omstandigheden, maar binnen de branche nemen de verschillen tussen winnaars en verliezers steeds verder toe. Dit blijkt uit de SRA-brancherapportage voor de Detailhandel, die binnenkort verschijnt.

Leegstand winkelpanden daalt verder in 2016

Leegstand winkelpanden daalt verder in 2016

In 2015 was er voor het eerst een lichte daling van het aantal leegstaande winkelpanden. Deze daling zette zich in 2016 voort. Aan het begin van 2016 stond 7,4% van de panden leeg. Aan het eind van het jaar waren dat er 500 minder (7,2%).
Detailhandel verwacht komend jaar omzetstijging van 9,5%

Detailhandel verwacht komend jaar omzetstijging van 9,5%

De financiële gezondheid van de detailhandel is licht verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan uit van een stevige groei in 2017. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Detaillisten rekenen voor volgend jaar op een omzetgroei van 9,5% en een winststijging van 7,8%.

Een ‘broodje belast’ voor uw winkelpersoneel

Een ‘broodje belast’ voor uw winkelpersoneel

Uw winkelpersoneel zal regelmatig tijdens een dienst moeten eten. Werkt uw personeel in een dagdienst dan zal het om een lunch gaan. Betreft het een avonddienst dan zal veelal een diner zijn. Verstrekt of vergoedt u de maaltijd aan uw personeel, dan is het goed om te weten dat de fiscale behandeling niet altijd gelijk is.

Hogere winst Detailhandel

Hogere winst Detailhandel

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed. Verder zagen grotere bedrijven (met een omzet van meer dan 10 miljoen) de omzet relatief vaak groeien of in elk geval stabiliseren, net als de winst.

MKB trekt opgaande lijn overtuigend door.

MKB trekt opgaande lijn overtuigend door.

Cijfers Branches in Zicht geven positief beeld over 2015

Het herstel in het Nederlandse mkb schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed. Ondanks een toename van de bedrijfskosten (gemiddeld +2%) kwam de winst voor het mkb als geheel 30% hoger uit dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2016'.

Per mail op de hoogte?

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.