• algemeen 2
 • startersdesk accountenz breda
 • algemeen 3
 • kantoor accountenz, breda
 • Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda (2)
 • algemeen 2
 • startersdesk accountenz breda
 • algemeen 3
 • kantoor accountenz, breda
 • Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda (2)

Zakelijke dienstverlening

 

 

Branchevergelijking zakelijke dienstverlening

Bent u ondernemer in de zakelijke dienstverlening ? Dan wilt u graag weten of u ongeveer op hetzelfde gemiddelde zit als uw branchegenoten. Gaat u te hard, of bent u te voorzichtig? Wat zijn uw kansen? Laat ons de brachevergelijking opstellen en u weet of u op de goede weg zit. Voor meer informatie en advies, neem contact met ons op! Dankzij Branche in Zicht weten we alles tot in detail over úw positie in de juridische dienstverlening. Wanneer u het brancherapport ontvangt, krijgt u een beeld van de positie van uw onderneming ten opzichte van andere juridische dienstverleners. Een unieke vergelijking!

Branchevergelijking

Deze branchevergelijking geeft u informatie over het verleden maar ook over de toekomst ! Wat zien uw branchegenoten als trends en bedreigingen voor het komend jaar ? Wat ziet u als kansen en bedreigingen voor de toekomst ? U krijgt na afloop een persoonlijk rapport waarin u al deze informatie eenvoudig kunt vinden in een duidelijk overzicht.

Mocht u vervolgens vragen hebben over de uitkomsten of wilt u een uitgebreid brancherapport, stel uw vragen dan gerust aan ons. Ons kantoor neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij exact op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en kengetallen in uw branche. Wij kunnen dus samen met u uw kansen voor het komende jaar in kaart brengen, specifiek binnen uw branche. Een persoonlijk advies waarmee u als ondernemer weer steviger in uw schoenen staat.

Zet zelf alvast de eerste stap en neem contact met ons op!

Logo SRA-BiZ 

De aantrekkende economie heeft gezorgd voor een grotere vraag naar zakelijke diensten. Zo speelt het herstel van de woningmarkt notarissen in de kaart, terwijl de advocatuur vooral heeft geprofiteerd van een toenemende vraag naar advisering en diensten rond fusies en overnames. Daar staat tegenover dat de tarieven nog altijd onder druk staan.

Klik hier voor de factsheet zakelijke dienstverlening 

 

 

Sterke daling van de winst voor specialistische zakelijke diensten

Sterke daling van de winst voor specialistische zakelijke diensten

Voor specialistische zakelijke dienstverleners was 2022 moeilijker dan het voorgaande jaar. De omzet is per saldo nog wel gestegen, maar de winstontwikkeling was sterk negatief. Dit volgde wel op een jaar waarin de winst erg sterk was gegroeid. Voor 2023 zijn de verwachtingen niet al te hooggespannen, mede door de matige prognose voor de economie en personeelsschaarste.

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

De meeste specialistische zakelijke dienstverleners hebben de coronacrisis achter zich gelaten en de omzet in 2021 weer boven het niveau van een jaar eerder zien uitkomen. Ook de winstontwikkeling was per saldo positief, maar de onderlinge verschillen binnen de branche waren wat dit punt betreft behoorlijk.

Zakelijke dienstverlening nieuwsbrief februari 2022 - accountenz breda

Zakelijke dienstverlening nieuwsbrief februari 2022 - accountenz breda

Lockdowns en beperkende maatregelen hebben in de specialistische zakelijke dienstverlening voor veel beweging gezorgd, maar niet voor iedere deelbranche op dezelfde manier. Zo zijn reclamebureaus sterk geraakt door annuleringen van evenementen en bezuinigingen op grootschalige mediacampagnes. Ook de uitzendbureaus hadden het aanvankelijk zwaar, maar het aantrekken van de economische groei hielp juist de flexmarkt weer snel op gang. 

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

Specialistische zakelijke dienstverleners hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug, maar de onderlinge verschillen waren groot. Waar de florerende woningmarkt en de coronacrisis meer werk opleverden voor de één (bijvoorbeeld notarissen, ingenieurs en architecten, maar ook advisering rond steunregelingen), had de ander een nagenoeg lege agenda (onder meer reclamediensten). Per saldo was de omzet- en winstontwikkeling bovengemiddeld.

Zakelijke dienstverleners verwachten sterke groei in 2020

Zakelijke dienstverleners verwachten sterke groei in 2020

Personeelstekort neemt verder toe, focus op efficiency

In het tijdperk van 'verdiensting' blijft de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening sterk. De financiële vooruitzichten voor het komende jaar zijn dan ook florissant.

Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019

Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019

Procederen in handelszaken - vorderingen boven de € 25.000 - zal voorlopig weer overal in Nederland op papier gebeuren. Het verplicht digitaal procederen bij de rechtbank Midden-Nederland en Gelderland, bekend geworden onder de naam KEI (Kwaliteit En Innovatie), wordt per 1 oktober 2019 afgeschaft. Verder treedt er een aantal vernieuwingen in werking die de rechter meer regie moet geven tijdens de procedure.

2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar

2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar

De branche als geheel zag de netto-omzet in 2018 met 13,6% groeien. Dit was beduidend beter dan de 4,7% in 2017 en lag duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 9,6%. Ook de winstgroei trok aan met 17,6%, tegenover ruim 14% in 2017 en was zelfs beter dan het mkb-cijfer voor 2018 (+16,3% ).

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Zakelijke dienstverleners rekenen op sterke winstgroei in 2019

Zakelijke dienstverleners rekenen op sterke winstgroei in 2019

Specialistische zakelijke dienstverleners zijn erg positief voor 2019. Ze gaan uit van een relatief sterke ontwikkeling van zowel de omzet als de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Forse herziening ontslagrecht

Forse herziening ontslagrecht

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

In de specialistische zakelijke dienstverlening namen de omzet en de winst in 2017 toe, maar de groei was beduidend minder sterk dan een jaar eerder. De brutomarge nam af van 11% naar 6%. Daarmee bleef de branche achter bij het mkb-gemiddelde. Vooral adviseurs op het gebied van management en bedrijfsvoering hadden het moeilijk.

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

2016 topjaar voor specialistische zakelijke diensten

2016 topjaar voor specialistische zakelijke diensten

Architecten en organisatie-adviesdiensten profiteren sterk

In de specialistische zakelijke dienstverlening trok de groei van de omzet en de winst in 2016 verder aan. De omzet steeg met ruim 14 procent, bijna een verdrievoudiging van de groei in 2015.

2016 topjaar voor specialistische zakelijke diensten

2016 topjaar voor specialistische zakelijke diensten

In de specialistische zakelijke dienstverlening trok de groei van de omzet en de winst in 2016 verder aan. De omzet steeg met ruim 14 procent, bijna een verdrievoudiging van de groei in 2015. In 2014 was nog sprake van een lichte krimp. De branche stak daarmee duidelijk uit boven het landelijk gemiddelde van 7,4 procent.

Juridische dienstverleners: Digitalisering moet bovenaan lijstje

Juridische dienstverleners: Digitalisering moet bovenaan lijstje

Juridische dienstverleners worstelen met digitalisering. Ze plukken er mondjesmaat de vruchten van, maar er is nog een flinke omslag in denken en doen binnen de branche nodig. Dit is een belangrijke conclusie uit de SRA-brancherapportage voor de Juridische Dienstverlening, die binnenkort verschijnt.

Juridische dienstverleners gematigd positief voor 2017

Juridische dienstverleners gematigd positief voor 2017

De financiële huishouding van de juridische dienstverlening is verbeterd en ook de verwachtingen voor 2017 zijn positief. Wel blijft de branche voorzichtig in vergelijking met het mkb als geheel. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Juridische dienstverleners rekenen voor 2017 op een omzettoename van 4,9% en een winststijging van 1,2%.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Het is echter niet verplicht om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen.

Waar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?

Waar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?

Werkgevers en werknemers kunnen de arbeidsrelatie beëindigen met wederzijds goedvinden. Partijen sluiten dan een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, waarin alle gemaakte afspraken over de voorwaarden en de afwikkeling van het dienstverband zijn geregeld. Waar moet u op letten?

Omzet juridische dienstverleners weer in de plus

Omzet juridische dienstverleners weer in de plus

Dankzij een positiever economisch plaatje trok de vraag naar zakelijke diensten aan. Zo is het herstel van de woningmarkt gunstig voor notarissen, omdat zij meer akten konden passeren. De advocatuur profiteerde van de toenemende vraag naar advies en diensten rond fusies en overnames.

Per mail op de hoogte?

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.