• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)

Actueel

Belangrijke ontwikkelingen volgt u hier;

Heeft u recht op € 4.000  tegemoetkoming i.v.m. schade Coronavirus? Aanvragen vanaf heden mogelijk !!

Heeft u recht op € 4.000 tegemoetkoming i.v.m. schade Coronavirus? Aanvragen vanaf heden mogelijk !!

Als uw onderneming bij die sectoren hoort die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus dan kunt u mogelijk een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Deze € 4.000 is een gift en kunt u vrij besteden. Wel dient u uiteraard aan de voorwaarden te voldoen die in de regeling gesteld zijn. We zullen u hier aangeven wat de voorwaarden zijn, en hoe u indien u in aanmerking komt de aanvraag kunt doen.

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u als dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?

7 mogelijke tijdelijke oplossingen om zo veel mogelijk geld binnenboord te houden in tijden van crisis

7 mogelijke tijdelijke oplossingen om zo veel mogelijk geld binnenboord te houden in tijden van crisis

Vaak is de aanwezigheid van voldoende liquiditeit in een onderneming één van de belangrijkste graadmeters die zorgen dat de onderneming een (tijdelijke) crisis kan doorstaan. Gelukkig zien veel partijen dit in en zijn er meerdere mogelijkheden om tijdens de Corona-crisis zo veel mogelijk geld binnenboord te houden. 

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.

UPDATE De Regeling werktijdverkorting ivm coronavirus wordt gewijzigd !

UPDATE De Regeling werktijdverkorting ivm coronavirus wordt gewijzigd !

De diverse (nood)maatregelen i.v.m. de Corona-crisis volgen elkaar in hoog tempo op. Veel zaken zijn nog onduidelijk, maar zullen ongetwijfeld in de komende tijd steeds concreter worden. Zeker in deze onzekere tijden willen wij u steunen waar wij dat kunnen. Eén van de manieren waarop wij dat zullen doen is door u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen die al wel concreet zijn.

UPDATE Aanvragen uitstel van betaling belasting i.v.m. Corona-crisis

UPDATE Aanvragen uitstel van betaling belasting i.v.m. Corona-crisis

 De Belastingdienst geeft meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw als een bedrijf daarom vraagt. De Staatssecretaris heeft dat donderdag (19-3) besloten. De uitstelmogelijkheid bestond al sinds vorige week maar de Belastingdienst vroeg toen nog om een 'aanvullende verklaring' van een accountant, dat het uitstel te maken heeft met de coronacrisis. Deze eis is nu gelukkig vervallen voor het "Corona"-uitstel van 3 maanden"

UPDATE steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

UPDATE steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

De diverse (nood)maatregelen i.v.m. de Corona-crisis volgen elkaar in hoog tempo op. Veel zaken zijn nog onduidelijk, maar zullen ongetwijfeld in de komende tijd steeds concreter worden. Zeker in deze onzekere tijden willen wij u steunen waar wij dat kunnen. Eén van de manieren waarop wij dat zullen doen is door u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen die al wel concreet zijn.

Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv

Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv

Dga’s met een pensioen-bv moeten oppassen als zij bij deze pensioen-bv een lening afsluiten. Blijken deze namelijk onzakelijk te zijn, dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Dat de hypotheekrente in beginsel aftrekbaar is, is algemeen bekend. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van een huis?

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk?

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk?

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en uitbreiding van werktijdverkorting.

Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 heeft een partner bij de geboorte van een kind recht op maximaal vijf weken extra verlof. Dit verlof komt dus boven op het betaalde verlof van één week, dat al sinds 2019 bestaat.

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst.

Wellicht krijgt u toch huurtoeslag

Wellicht krijgt u toch huurtoeslag

Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. U kunt uitrekenen of u ook mogelijk in aanmerking komt.

Check berekening LIV en LKV

Check berekening LIV en LKV

Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de toegekende bedragen. Check deze goed, want u kunt ze indien nodig tot 1 mei 2020 rectificeren.

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden

Steeds meer bedrijven richten zich ook op buitenlandse werknemers bij hun speurtocht naar goed personeel. Wanneer is het toegestaan om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen en hoe gaat u praktisch te werk?

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

Beperk commerciële schade door coronavirus

Beperk commerciële schade door coronavirus

Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken.

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd.

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen

Ondernemers in het mkb kunnen vanaf 2 maart hun aanvragen indienen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor is € 48 miljoen beschikbaar.

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg

Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg

De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht voor wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte vanuit gaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen loonheffing en premie ingehouden.

Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring

Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring

Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter.

Coronavirus: moet u actie ondernemen?

Coronavirus: moet u actie ondernemen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op zijn site (rvo.nl) antwoord gegeven op tal van vragen inzake het coronavirus die specifiek voor het bedrijfsleven van belang zijn. De vragen zijn met name bestemd voor ondernemers die handeldrijven met China.

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

Eerdere nieuwsberichten

Nieuwsarchief

Al enige jaren publiceren wij over ontwikkelingen op ons vakgebied.