Horizontaal toezicht (HT)

Horizontaal toezicht (HT)

Snellere, efficiëntere verwerking van uw belastingaangiften.

Horizontaal toezicht (HT) garandeert correcte belastingaangiften. Deze aangiften zijn namelijk gebaseerd op een juiste informatievoorziening en betrouwbare werkprocessen. Hierdoor aanvaardt de Belastingdienst deze kwaliteitsaangiften binnen 6 weken. Per direct zekerheid. HT is sneller, makkelijker en goedkoper dan het standaard vertikaal toezicht, waarbij controle centraal staat.

Wat vraagt horizontaal toezicht van u?

Kiest u voor HT? Dan moet u uw zaken intern goed op orde hebben. U hoort van ons, aan welke voorwaarden u moet voldoen. Verder verklaart u schriftelijk dat u:

 • een op openheid en vertrouwen gebaseerde relatie met de fiscus aangaat;
 • ons de gegevens voor belastingaangiften tijdig, juist en volledig aanlevert.

Voordelen horizontaal versus vertikaal toezicht

Een betrouwbaar werk- en aangifteproces leidt tot een betrouwbare aangifte. Dat is het principe van horizontaal toezicht. Bij vertikaal toezicht wordt het geschonken vertrouwen voor de zekerheid toch maar gecontroleerd. De grootste voordelen van horizontaal toezicht ten opzichte van vertikaal toezicht zijn:

 • geen extra kosten voor belastingcontroles en boekonderzoeken (besparing);
 • de Belastingdienst volgt de door ons ingediende aangiften (zekerheid);
 • voorrang mogelijk bij het afstemmen van zaken met Belastingdienst (gemak);
 • definitieve aanslag volgt binnen 6 weken na indiening aangifte (snelheid).

Koploper horizontaal toezicht in Midden-Brabant

Het convenant horizontaal toezicht is opgesteld door de Belastingdienst en SRA. Wij zijn het eerste kleine kantoor in Midden-Brabant, dat dit heeft ondertekend. De Belastingdienst werkt alleen samen met kantoren, die bewezen hebben dat hun werkprocessen tot belastingaangiften van een goede, constante kwaliteit leiden.

Meer informatie over horizontaal toezicht?

Uw aangifte indienen op basis van horizontaal toezicht? Bel 0161 - 43 15 99 of mail info@accountenzbreda.nl. U kunt ook uw gegevens achterlaten. U hoort dan binnen één werkdag van ons.

Wij verzorgen

 • aangifte omzetbelasting
 • aangifte inkomstenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • aangifte loonbelasting
 • aangifte dividendbelasting

Aangifte uitbesteden? Bel 0161 - 43 15 99!