Zorg dat je als werkgever weet hoe de (nieuwe) regelgeving uitpakt !

Zorg dat je als werkgever weet hoe de (nieuwe) regelgeving uitpakt !

MARK Advocaten en accountenz, breda zullen dit voorjaar op hun kantoren te Breda en Bavel gezamenlijk enkele seminars organiseren voor haar cliënten en relaties waarin u bijgepraat wordt over voor de werkgevers zeer belangrijke onderwerpen. Mis het niet, en meldt je snel aan !

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Door de invoering van deze nieuwe regelgeving hebben zich o.a. op het gebied van flexwerkers, werknemers met tijdelijke contracten en het ontslagrecht belangrijke wijzigingen voorgedaan. De WWZ heeft voor werkgevers en werknemers in de dagelijkse praktijk grote gevolgen. Inmiddels zijn ook de diverse aspecten onderwerp van rechtspraak en wordt duidelijk hoe rechters met de nieuwe wet omgaan. Graag willen wij met u deze praktijkervaringen delen. Ook wordt ingegaan op de vraag of payrolling een goed alternatief is voor het in dienst nemen van personeel.

Afschaffing Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft en in plaats daarvan wordt het systeem van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten definitief ingevoerd. Dit betekent voor ondernemers die met freelancers of ZZP-ers werken de nodige veranderingen. Tijdige voorbereiding is een must. Graag delen wij met u waaraan een modelovereenkomst moet voldoen.

Hoe vermijd de werkgever grote financiële risico's?

Wat zijn de ervaringen met de nieuw ingerichte ontslagprocedures? Zijn de vergoedingen hoger of lager dan voor het huidige ontslagrecht? Wat zijn de ervaringen met de verplichte aanzegtermijn en het concurrentieding bij tijdelijke contracten? Hoe moeten we omgaan met flexibele contracten? Is payrolling een goed alternatief voor een arbeidsovereenkomst? Hoe werkt een modelovereenkomst i.p.v. een VAR? Hoe minimaliseer ik mijn risico's als werkgever

Programma

Het programma zal er als volgt uitzien:

16.00 uur: ontvangst

16.15 uur: presentatie wet werk en zekerheid

16.45 uur: pauze

17.00 uur: presentatie modelovereenkomst in plaats van VAR

17.30 uur: vragenronde

18.00 uur: einde bijeenkomst

 

Wanneer, waar ?

Het eerstvolgende seminar zal plaatsvinden:

Op dinsdag 5 april 2016 bij accountenz, breda, Dorstseweg 14, 4854 NB Bavel.

Op donderdag 21 april 2016 bij MARK Advocaten, Baronielaan 28, 4818 RA Breda.

Op donderdag 19 mei 2016 op een nader te bepalen locatie.

 

(kosteloos) Aanmelden:

Wij nodigen u van harte uit een seminar bij te wonen en vernemen graag of u deelneemt en welke datum uw voorkeur heeft. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding dus wees er snel bij.