Werkkostenregeling gaat door per 1 januari 2015, maar net iets anders...

Werkkostenregeling gaat door per 1 januari 2015, maar net iets anders...

Werkkostenregeling gaat door per 1 januari 2015, maar net iets anders...

Na een uitgebreide consultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren zo laat het ministerie van Financiën weten.

Sinds 2011 bestonden twee regelingen voor werkkosten naast elkaar. Nu komt er één regeling die lijkt op de oude WKR, maar dan net iets anders.

In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis'. Als een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers.Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden.Een andere in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, wordt de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden wordt aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

Hetzelfde, maar net iets anders .....

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

Nu echt actie vereist !!

De definitieve ingangsdatum voor de werkkostenregeling is 1 januari 2015. Het doorvoeren van de werkkostenregeling zal een financiële impact hebben op uw organisatie. Zorg dus dat u weet wat er speelt en zo in staat bent om de financiële impact in kaart te brengen. Wellicht is het voordelig om nog te sleutelen aan de arbeidsvoorwaarden. Wees er dus op tijd bij en gebruik de tweede helft van 2014 om actie te ondernemen en goed voorbereid te zijn! Wij helpen u graag

Per mail op de hoogte?

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.