• algemeen 2
  • startersdesk accountenz breda
  • algemeen 3
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda (2)

Werkkleding of vergoeding voor uw bouwpersoneel

Werkkleding of vergoeding voor uw bouwpersoneel

In de CAO Bouw & Infra is onder meer opgenomen dat uw werknemers een kledingpakket moeten ontvangen. Verstrekt u deze werkkleding niet dan hebben uw werknemers recht op een vergoeding van € 0,87 netto per gewerkte dag. Zorg dat u hierin de juiste keuzes maakt. Anders loopt u het risico dat het u meer kost dan nodig is.

De CAO Bouw & Infra is vanaf 7 april 2016 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat vanaf die datum tot en met 31 januari 2017 de CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze CAO.

Wanneer is uw werkkleding onbelast?

Voor ter beschikking gestelde werkkleding geldt een nihilwaardering. Dit betekent dat de terbeschikkingstelling van werkkleding onbelast kan. U krijgt dan dus niet te maken met een onverwacht kostenverhogend effect.

De nihilwaardering geldt alleen voor werkkleding. Als werkkleding wordt in dit verband aangemerkt:
  • Werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen;
  • Werkkleding die voorzien is van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2;
  • Werkkleding die achterblijft op de werkplek.

Let op! De werkkleding die achterblijft op de werkplek moet ook echt achterblijven. Als deze kleding af en toe mee naar huis gaat om gewassen te worden, geldt de nihilwaardering niet.

Vergoeding voor werkkleding

Stelt u geen kleding ter beschikking maar geeft u deze aan de werknemers in eigendom of betaalt u de vergoeding volgens de CAO van € 0,87 netto per gewerkte dag aan uw dan is individueel belast bij uw werknemers, tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De vergoeding is dan belast tegen 80% eindheffing als deze samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Tip: Als u de vergoeding individueel belast bij uw werknemers moet u een hoger bedrag uitkeren om uiteindelijk te komen tot € 0,87 netto. Hoeveel hoger dit bedrag is, is afhankelijk van het loon van de betreffende werknemer. Hoe hoger het loon, des te hoger is het tarief. Bovendien bent u over het bruto bedrag ook nog werkgeverslasten verschuldigd.

Kiest u voor aanwijzing als eindheffingsbestanddeel dan loopt u het risico om 80% belasting over de € 0,87 te moeten betalen. Welke variant in uw situatie de voorkeur verdient hangt volledig af van de feiten en omstandigheden. Overleg daarom met uw adviseur of het verstrekken van werkkleding, dan wel het vergoeden (individueel belast of als eindheffingsbestanddeel), de voorkeur geniet en maak hierin een bewuste keuze!

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.