Wees op tijd met uw aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

Wees op tijd met uw aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. Biedt u binnen uw bedrijf praktijkleerplaatsen en werkleerplekken aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling. U moet wel op tijd uw aanvraag hiervoor indienen. De deadline staat op 15 september 2014 vóór 17.00 uur.

Subsidieregeling Praktijkleren
De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld als stimulans voor werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden en dient als compensatie voor de kosten die zij maken voor begeleiding in de praktijk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden een aantal voorwaarden en diverse administratieve verplichtingen. U komt voor een beperkt aantal doelgroepen in aanmerking voor de subsidie. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo of leerlingen die een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo volgen.

Tip: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl) voert de subsidieregeling uit. Alle informatie over de subsidieregeling vindt u terug op de site van de Rijksdienst.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats en is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Let op! U kunt alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats.

Deadline
Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling, dien uw aanvraag dan op tijd in. De deadline is 15 september 2014 vóór 17.00 uur. Wacht echter niet tot de laatste week. U moet uw aanvraag namelijk digitaal indienen via het eLoket opwww.RVO.nl en daarvoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u deze eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1) nog niet dan zult u deze moeten aanvragen. De afhandeling van deze aanvraag neemt ongeveer 1-7 werkdagen in beslag.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.