• kantoor accountenz, breda (3)
  • startersdesk accountenz breda

Wat “moet” je als (startende) ondernemer verzekeren?

Wat “moet” je als (startende) ondernemer verzekeren?

Startende ondernemers, ZZP-ers en freelancers kunnen zich overal voor laten verzekeren. Toch is lang niet iedere verzekering nodig. Bovendien wilt en kunt u als startende ondernemer niet alle verzekeringen betalen. Laat u niet leiden door een starterskorting op te dure verzekeringen: u tekent voor een langere periode waarin u de korting minstens terugbetaalt. Hieronder treft u een overzicht van de voor u van toepassing zijnde verzekeringen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor u als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om verzekerd te zijn van een inkomen als u ziek wordt. Geen uren, geen facturen, geen geld. U kunt het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid beperken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn relatief duur. Maar aan de andere kant moet u zich afvragen of u het risico kunt dragen om in uw levensbehoeften van u en uw gezin te blijven voorzien bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Rechtsbijstandverzekering ondernemers

Nederland wordt meer en meer een land van advocaten en conflicten op zakelijk gebied. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, regelt de verzekeraar dat u, indien nodig, juridische hulp krijgt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in geval van conflicten met werknemers, leveranciers, afnemers, de overheid of zakenpartners. Uw particuliere rechtsbijstandverzekering staat u niet bij in deze. Een ondernemers-rechtsbijstandverzekering wel.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor elke onderneming en dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. De verzekering dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit. Dat wil zeggen: veroorzaakt u schade aan andermans goederen en personen, of ontstaat een andere schade door uw toedoen, dan is dat verzekerd. Let op: dit is niet hetzelfde als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor ZZP-ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Als een advies verkeerd uitpakt, of indien u als ZZP-er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij uw opdrachtgever, dan kan de schade al snel oplopen. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming. 

Bedrijfsschadeverzekering

Brand of inbraak in uw bedrijf hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans bestaat dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdient u niets, terwijl de kosten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten.

Goederen- en inventarisverzekering
Deze verzekering dekt de materiële schade aan voorraden of uw bedrijfsinventaris. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of inbraak. Een voorwaarde voor deze verzekering is dat het pand goed is beveiligd.

Pensioenverzekering / lijfrenteverzekering

Ouder worden we allemaal en dus ook ondernemers. Iedereen in Nederland krijgt op zijn 65e jaar (of 66e/67e jaar, afhankelijk van de politieke ontwikkelingen) een pensioenuitkering, namelijk de AOW. Maar veelal is een AOW-uitkering een vele malen lager bedrag dan dat u voor uw 65e zelf verdiende. Om dit aan te vullen, kunt u een pensioenvoorziening treffen via een verzekeraar of een bank. Zelf sparen valt vaak tegen en beleggen is, zeker in deze tijd, erg onzeker. Veel ondernemers schuiven een pensioenvoorziening voor zich uit, maar dat is geen oplossing. Later is al lang begonnen…

Conclusie

Laat u dus tijdig adviseren over welke verzekeringen voor u(w onderneming) van toepassing zijn.

Agenda

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.