• Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda
 • Accountenz, breda bij de kerk
 • groepsfoto
 • kantoor accountenz, breda (2)

Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in?

Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in?

Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en verzekeraars een convenant overeen inzake een 'MKB verzuim-ontzorgverzekering'. Is zo'n verzekering, die per 1 januari 2020 door verschillende verzekeraars wordt aangeboden, wellicht ook iets voor uw bedrijf?

Doel ontzorgverzekering

Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van in principe twee jaar. In die periode moet hij de werknemer proberen terug te brengen op de arbeidsmarkt. Leeft de werkgever niet alle verplichtingen na dan kan er nog een extra jaar loondoorbetalingsverplichting bijkomen, de zogenaamde ‘loonsanctie’.

Voor het afdekken van de kosten van loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar, kan een werkgever een zogenaamde verzuimverzekering afsluiten.

Met ingang van 2020 komt hier een nieuwe mogelijkheid bij: de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering dekt de financiële risico's, maar biedt daarnaast een totaalpakket van diensten rondom de zieke werknemer aan. Dit om met name kleine werkgevers te helpen bij de verplichtingen die gelden rond loondoorbetaling bij ziekte.

Poortwachterproof

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is poortwachterproof. Dit betekent dat wanneer een werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie aan de werkgever vergoedt.

Overheid draagt € 450 miljoen bij

Om de verzekering van de grond te krijgen, draagt de overheid vanaf 2021 een bedrag van € 450 miljoen bij. Hierdoor moeten de kosten van de verzekering voor werkgevers beter betaalbaar worden.

Rol verzekeraars

Verzekeraars bieden nu al tal van verzuimverzekeringen aan werkgevers aan. Naar verwachting zal dit aanbod naar aanleiding van het convenant de komende tijd worden uitgebreid. U kunt voor meer informatie over de nieuwe verzekeringsvorm dan ook het beste contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon.

Let op!De verzekering is dus vooral interessant voor de werkgever die ontzorgd wil worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers, omdat hij de kennis mist om de werknemer goed te begeleiden. Uiteraard kan hij deze kennis wel inkopen, maar hij loopt dan nog steeds een risico dat hij niet alle regels gevolgd heeft en langer loon moet doorbetalen.

Let op!De MKB verzuim-ontzorgverzekering kan op zijn vroegst ingaan op 1 januari 2020. Wil een werkgever overstappen, dan dient hij eerst uit te zoeken welke verzekering het beste past bij zijn wensen, vervolgens tijdig de huidige verzekering opzeggen en na afloop van de opzegtermijn overstappen. Zo voorkomt hij dat hij dubbel of helemaal niet verzekerd is.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.