• algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11

Wat eten uw kok en de bediening?

Wat eten uw kok en de bediening?

Het is weekend en het is druk in uw horecagelegenheid. Uw personeel maakt lange dagen maar zal ook moeten eten. Vaak wordt ontbijt, lunch en diner door uw personeel gegeten vanaf de kaart of vanuit ingrediënten die in uw keuken aanwezig zijn. Wel zo makkelijk, maar weet dat niet in alle gevallen onbelast gegeten kan worden.

Maaltijd op de werkplek

Voor zogenaamde maaltijden op de werkplek geldt een fiscale waardering. Voor het jaar 2016 bedraagt deze waardering € 3,25 per maaltijd. Of uw personeel nu een ontbijt, lunch of diner nuttigt maakt hierbij niet uit. De fiscale bijtelling voor elke maaltijd bedraagt € 3,25.

Tip: Eet uw personeel een broodje dat op uw kaart voor meer dan € 3,25 wordt verkocht, dan bedraagt de fiscale bijtelling ook maar € 3,25. Maar ook als uw personeel voor minder dan € 3,25 eet, moet u nog steeds € 3,25 bijtellen volgens de Belastingdienst. Overleg met uw adviseur over de mogelijkheden om in dat geval een lager bedrag bij te tellen. Bedenk daarbij dat de Belastingdienst daar niet zonder meer mee akkoord gaat en dat een rechter hierover waarschijnlijk uitkomst zal moeten bieden.

Eigen bijdrage?

Betaalt uw personeel een eigen bijdrage, dan wordt de fiscale bijtelling daarmee verlaagt. Bij een eigen bijdrage van € 3,25 per maaltijd blijft de maaltijd dan ook onbelast!

Uitzondering voor diner mogelijk

Voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter geldt een uitzondering. Deze maaltijden kunt u onbelast verstrekken. De Belastingdienst heeft als vuistregel dat als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 niet thuis kan eten, er in elk geval sprake is van een meer dan bijkomstige zakelijke maaltijd.

Tip: Uw personeel dat een dienst draait die aanvangt voor 17.00 uur en eindigt na 20.00 uur, kan daarom onbelast dineren bij u.

Uitzondering: geen maaltijd

Ook voor consumpties die niet als maaltijd kunnen worden aangemerkt (bijvoorbeeld een drankje, een stukje fruit, een gebakje of andere tussendoortjes van weinig waarde) geldt een uitzondering. Deze consumpties kunt u onbelast verstrekken mits zij geen deel uitmaken van een maaltijd.

Let op! De grens tussen wanneer iets wel een maaltijd is en wanneer niet, is niet duidelijk aan te geven. In mondelinge uitingen heeft de Belastingdienst al eens aangegeven dat een kopje soep tijdens de lunch of alleen een snack niet als maaltijd wordt aangemerkt. Dat is echter anders wanneer het kopje soep of de snack samen met een aantal boterhammen met beleg wordt genuttigd.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.

Accountancy

Accountancy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non dictum urna.