Wanneer moet ik de inkomstenbelasting en de bijdrage zorgverzekeringswet betalen?

Wanneer moet ik de inkomstenbelasting en de bijdrage zorgverzekeringswet betalen?

Als zelfstandig ondernemer is er geen werkgever die voor u de inkomstenbelasting en premies volksverzekering inhoudt op het inkomen.  Zolang u zelf dus geen actie onderneemt, zal u achteraf inkomstenbelasting moeten betalen. Veel startende ondernemers snijden zichzelf hiermee, in de vingers doordat ze niet voldoende hebben gereserveerd voor deze belastingen. Ons advies is van elke euro omzet ten minste 30% te reserveren voor de te verwachten inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet. Nog beter is dat u een juiste inschatting maakt van uw belastbare winst/inkomen en een voorlopige aanslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Hou hierbij wel rekening met eventuele overige relevante zaken zoals hypotheekrenteaftrek en uw Box 3 vermogen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een voorlopige aanslag? Neem dan contact op met onze Startersdesk op nummer 0161 – 43 1599 en vraag naar Martijn Akkermans of Bart van Gestel. Wij zijn u graag van dienst.

Gratis startersavond 20 januari 2015

Op dinsdag 20 januari 2015 organiseren wij wederom speciaal voor startende ondernemers een bijeenkomst met als  thema ”Mijn start”.