Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

Als u iemand een opdracht geeft, kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor de loonheffing indien de belastingdienst meent dat er (tegen uw bedoeling in!) sprake is van een dienstbetrekking.

Hoe voorkomt u aansprakelijkheid als opdrachtgever?

VAR-verklaring

Huurt u een zelfstandig ondernemer in, vraag dan om een VAR-wuo (Verklaring Arbeidrelatie-winst uit onderneming). U kunt de echtheid van de VAR verifiëren door te bellen naar het Landelijk Coördinatiepunt VAR: (088) 151 10 00. De VAR-verklaring biedt alleen bescherming tegen aansprakelijkheid indien deze op waarheidsgetrouwe gronden is aangevraagd. Neem daarom in de opdrachtovereenkomst op dat de ondernemer aansprakelijk is voor eventuele loonheffingen, mocht de VAR achteraf bij een controle ongeldig blijken.

Een VAR voor 2014 is geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat (verwacht in de loop van 2015).

Hoe gaat u te werk als opdrachtnemer?

VAR-verklaring

Leent u als ondernemer uzelf uit voor werkzaamheden, dan geeft een correct aangevraagde VAR-wuo (winst uit onderneming) uw klant bescherming tegen aansprakelijkheid.

Wijziging in 2015

Afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer staan de volgende plannen op til.

Beschikking Geen Loonheffing (BGL) vervangt VAR

De nieuwe Beschikking geen loonheffing (BGL) vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). U vraagt de BGL straks aan via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. U ziet direct hoe de Belastingdienst de door u beantwoorde vragen over de arbeidsrelatie met uw opdrachtgever beoordeelt. Leidt de vragenreeks tot een beschikking, dan staat daarin vermeld onder welke voorwaarden u de opdracht uitvoert.

De opdrachtgever moet de beschikking controleren voordat hij u de opdracht geeft. Zo wordt zowel u als uw opdrachtgever verantwoordelijk voor de beoordeling of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Is dat het geval, dan moet uw opdrachtgever loonheffingen afdragen.

Vanaf 2015 kunt u gebruikmaken van de internetmodule. Hebt u een VAR voor het kalenderjaar 2014? Dan kunt u deze ook gebruiken tijdens de eerste maanden van het kalenderjaar 2015.

Gaat u dit jaar of in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor wel gewoon een nieuwe VAR voor 2014 of voor 2015 aan. Een nieuwe VAR voor 2014 kunt u heel 2014 aanvragen, een nieuwe VAR voor 2015 in 2014 (vanaf 1 september) en in 2015. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

 

 

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.