• algemeen 2
  • algemeen 10
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 11

Verwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsector.

Verwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsector.

De bouw trekt over de volle breedte aan en gaat voor 2017 uit van verdere groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Bedrijven in de bouw gaan uit van een omzetstijging van 5,4% en een winsttoename van 7%.

Er is duidelijk meer geïnvesteerd en de sector zelf verwacht dat de investeringen 2017 met 3,9% toe zullen nemen. Dit lijkt mogelijk omdat ook de kredietwaardigheid in 2015 verbeterd naar 75%. De bouw verwacht de komende periode meer personeel in vaste dienst te nemen. Het aanbod van voldoende gekwalificeerde krachten lijkt hierbij de belangrijkste bottleneck.

Hogere winst en omzet verwacht

De bouw profiteert vooral van de toenemende vraag naar woningen, maar ook de andere segmenten binnen de branche hebben de wind weer in de zeilen. Gezien de positieve ontwikkelingen is het niet vreemd dat de meeste ondernemers in de bouw met een groeiend vertrouwen naar 2017 kijken. Ze gaan ervan uit dat de omzet volgend jaar met gemiddeld 5,4% zal stijgen (versus +7,2% voor het mkb als geheel). De winst komt naar verwachting 7% hoger uit, in vergelijking met +6,4% voor het mkb.

Kredietwaardigheid en investeringen nemen toe

De financiële gezondheid ontwikkelt zich in de bouw eveneens positief. Zo is de kredietwaardigheid verbeterd van 70% in 2014 naar 75% in 2015. Dit wil zeggen dat driekwart van de bouwbedrijven in 2015 aan alle financiële verplichtingen kon voldoen en ook kredietwaardig was voor de banken. De branche presteert daarmee min of meer in lijn met het mkb als geheel (van 69,4% naar 75,7%).

De verbeterende financiële huishouding komt ook terug in de investeringssaldi: bouwbedrijven zijn duidelijk meer gaan besteden. De branche verwacht dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen, met 3,9% (ten opzichte van +3,2% voor het mkb). Gegeven de afnemende behoefte aan externe financiering (-2%) zullen bouwbedrijven dit waarschijnlijk vooral uit eigen middelen betalen.

Op zoek naar gekwalificeerd personeel

De personeelskosten zullen in 2017 in de bouw naar verwachting met 3,3% stijgen (versus +2,6% in het mkb). Veel bouwbedrijven hebben de groeiende vraag eerst opgevangen met efficiencyslagen, maar zijn nu van plan meer mensen in vaste dienst te nemen. Dit zal een behoorlijke uitdaging zijn: 34,4% van de respondenten in het SRA-onderzoek ziet een tekort aan gekwalificeerd personeel als een van de belangrijkste bedreigingen. Bouwondernemers blijven daarom ook volgend jaar stevig inzetten op efficiënter werken.

Over het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse uit de SRA-Benchmarkdatabase van 120.000 jaarrekeningen en op een recent onderzoek onder 757 ondernemers, de Mkb-branchescan.

Voor de branches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, juridische dienstverlening medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2017: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen.
Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.