• kantoor accountenz, breda boven
  • kantoor accountenz, breda

Vergeet btw over privégebruik auto niet

Vergeet btw over privégebruik auto niet

Denk deze maand bij uw laatste btw-aangifte over 2016 aan de btw voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden. Deze bijzondere post komt namelijk maar eenmaal per jaar voor.

Btw privégebruik auto

Voor het privégebruik van uw auto van de zaak moet u btw afdragen. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Tip: Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet, dan kunt u niet alle btw aftrekken. U draagt dan echter ook een lager bedrag btw af voor het privégebruik.

Kilometeradministratie

Heeft u een kilometerregistratie bijgehouden? Bereken dan de btw over het privégebruik van de auto aan de hand van de kilometerregistratie.

Voorbeeld

Met de auto van de zaak zijn 7500 zakelijke kilometers en 2500 privékilometers gereden. De auto is derhalve 25% voor privé gebruikt. U moet dan in de laatste aangifte van 2016 21% btw aangeven over 25% van de uitgaven die met betrekking tot de auto zijn gedaan.

Let op! Woonwerkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.

Geen kilometeradministratie

Heeft u geen kilometerregistratie bijgehouden? Bereken dan de btw volgens een forfait. Voor auto’s die nog geen 4 jaar (gerekend vanaf dag 1 na het jaar van ingebruikname) in uw onderneming zijn gebruikt, bedraagt het forfait 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en bpm). Is deze termijn voor de auto al verstreken, dan bedraagt het forfait geen 2,7% maar 1,5%.

Voorbeeld

In december 2011 koopt u een auto. Voor deze auto past u in 2011 en in de vier jaar daarna (derhalve 2012 tot en met 2015) het forfait van 2,7% toe. Vanaf 2016 bedraagt het forfait 1,5%.

Tip:Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u vanaf het begin al het forfait van 1,5% toepassen.

Vergoeding privégebruik

Betaalt uw personeel een vergoeding voor het privégebruik van de auto en past u voor het privégebruik van de auto het forfait  van 2,7% of 1,5% toe? Dan kunt u hiermee volstaan en hoeft u geen btw te berekenen over de vergoeding die het personeel betaalt.

Let op! Is de btw, die anders berekend zou moeten worden aan de hand van de vergoeding, hoger dan de btw die u berekent volgens het forfait van 2,7% of 1,5%? Dan mag u niet het forfait toepassen, maar draagt u in plaats daarvan btw af aan de hand van de vergoeding die het personeel betaalt.

Past u niet het forfait toe, maar berekent u de btw aan de hand van een kilometerregistratie? Dan betaalt u btw over de vergoeding die het personeel betaalt. Alleen als alle kosten die toerekenbaar zijn aan het privégebruik van de auto (inclusief de afschrijvingskosten) hoger zijn, berekent u de btw voor het privégebruik over deze hogere kosten.

Tip: Overleg voor uw eigen situatie met onze adviseurs.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.

Daarom kiest u ons

  • financiële én fiscale specialisten
  • veel specialismen onder één dak
  • unieke branchekennis
  • informeel en laagdrempelig
  • horizontaal toezicht (zekerheid)
  • online klantenportaal (makkelijk)
  • intensieve startersbegeleiding
  • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.