Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016

Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor de werknemers- en de volksverzekeringen en de opslag voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 vastgesteld.

Naam Percentage Bedrag
AOW-premie 17,90  
Anw-premie 0,60  
Opslag kinderopvangtoeslag 0,50  
Awf-premie 2,44  
Vervangende premie sectorfondsen 2,16  
Ufo-premie 0,78  
Aof-basispremie 5,88  
Maximum premieloon    
- per jaar   € 52.763
- per maand   € 4.396,91
- per vier weken   € 4.058,69
- per week   € 1.014,67
- per dag   € 202,93