• kantoor accountenz, breda (2)
  • Accountenz, breda bij de kerk

Valt de inrichting van uw werkkamer onder investeringsaftrek?

Valt de inrichting van uw werkkamer onder investeringsaftrek?

De aftrek van de kosten van een werkkamer thuis is voor ondernemers sinds 2017 verder beperkt. Wat betekent dit voor het verkrijgen van investeringsaftrek op de inrichting ervan?

Beperking ook voor huurders

Aftrek van de kosten van een werkkamer thuis is alleen nog mogelijk als het een zelfstandige werkkamer betreft. Dit wil zeggen dat u de kamer ook aan een willekeurige derde zou kunnen verhuren. Hiervoor is het nodig dat de kamer beschikt over een eigen ingang en eigen sanitair. Bovendien moet u voldoende inkomen in of vanuit de werkkamer genereren. Deze beperkte aftrek geldt sinds dit jaar ook voor huurders.

Beperking aftrek ook voor inrichting

Is de aftrek voor uw werkkamer thuis niet mogelijk, dan geldt dit eveneens voor de inrichting ervan. De kosten van bijvoorbeeld een bureau of een lamp kunt u dan dus ook niet ten laste van de winst brengen. Is aftrek wél mogelijk, dan geldt dit ook voor de inrichtingskosten.

Tip: Uw computer en dergelijke apparatuur wordt niet tot de inrichting van de werkkamer gerekend. Hiervoor is aftrek van kosten dus wel mogelijk.

Wel investeringsaftrek op inrichting

Dat de inrichtingskosten veelal geen aftrek van de winst opleveren, staat de investeringsaftrek niet in de weg. Op de inrichtingskosten kunt u dus wel gewoon investeringsaftrek krijgen, ook als de werkkamer niet zelfstandig is. U moet wel aan de gewone voorwaarden voor de investeringsaftrek voldoen.

Let op! Voor de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen is met name van belang dat u in een jaar meer dan €2.300 investeert, en minder dan €312.176 (cijfers 2017). U krijgt de aftrek alleen voor bedrijfsmiddelen die €450 of meer kosten. U moet de bedrijfsmiddelen ook tot uw ondernemingsvermogen rekenen.

Omvang investeringsaftrek

De investeringsaftrek neemt relatief af, naarmate uw totale investeringen in een jaar toenemen. Tot een bedrag aan investeringen van €56.192 bedraagt de aftrek 28%.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.