Startende ondernemer: let op bij tijdelijke arbeidscontracten !

Startende ondernemer: let op bij tijdelijke arbeidscontracten !

Startende ondernemer: let op bij tijdelijke arbeidscontracten !

Waarschijnlijk zijn zeer binnenkort belangrijke wetswijzigingen over tijdelijke arbeidscontracten geldend recht. Ook als startende ondernemer kun je te maken krijgen met  het aannemen van personeel. Hou hierbij vast rekening met deze wetswijzigingen. Waarom en wat gaat er dan

Wat veranderd er zeer waarschijnlijk:

Verbod op concurrentiebeding

Hieruit kun je in principe opmaken dat het concurrentiebeding bij tijdelijke contracten grotendeels zal verdwijnen, al zal dit in zeer uitzonderlijke situaties wel mogelijk blijven. Maar dan moet jij als werkgever wel schriftelijk kunnen aantonen dat het concurrentiebeding vanwege 'zwaarwegende bedrijfsbelangen' noodzakelijk is geweest. Jurisprudentie toont echter aan dat deze argumenten alleen nog in zeer speciale en bijzondere omstandigheden door de rechter worden geaccepteerd.

Verbod op proeftijd

Bij tijdelijke contracten van zes maanden (of korter) mag straks dus geen sprake meer zijn van een proeftijdbeding. Nu kan de werkgever zijn medewerker wettelijk gezien nog één maand op proef laten meedraaien, maar dat is vanaf 1 juli verboden. Dergelijke contracten kunnen vanaf juli 2014 tussentijds nog wel worden beëindigd via de rechter of het UWV. In de praktijk betekent dit dat werkgevers een contract met een looptijd van zes maanden of korter gewoon zullen laten aflopen. Simpelweg omdat deze optie meestal goedkoper is dan de kosten van een tussentijds ontslag.

Aanzegtermijn

Tijdelijke contracten lopen nu automatisch af. Maar let op: werkgevers moeten vanaf 1 juli een maand voor afloop van het contract de medewerker duidelijkheid geven over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. Dit wordt ook wel 'aanzegtermijn' genoemd. Kom jij als werkgever deze verplichting straks niet (tijdig) na? Dan ben je de werknemer in kwestie maximaal een extra maandsalaris schuldig.

Conclusie

Gebruik niet de standaard de modellen die aantreft als u even “op google zoekt”. Het betreft hier vaak oude modellen, die geen rekening houden met de komende wetswijzigingen. Bel of mail daarom even met onze startersdesk (vraag naar Bart of Martijn), zij kunnen u zo een modelcontract mailen dat u veel ellende met u personeel kan besparen.