Resultaten Bouwscan 2014

Resultaten Bouwscan 2014

Naast de release voor 2015 van de Bouwscan, heeft SRA-BiZ nu ook de resultaten van de ingevulde scan over 2014 beschikbaar. Het merendeel van de respondenten is dga of eigenaar van een bouwonderneming (87%); 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte, 22% heeft 11 tot 25 fte. 58% heeft een bv, 28% een eenmanszaak; 16% is werkzaam in de utiliteitssector, 38% in de woningbouw en 46% in beide sectoren.

Ondernemers in de bouw gaven aan te verwachten dat de winst voor de eerste helft van 2015 toeneemt met 2,13%, de omzet met 5,83%. Investeringen zullen naar verwachting met 0,4% stijgen terwijl de financieringsbehoefte met 4,82% zal toenemen. Bouwondernemers zien voldoende kansen: niet alleen voor de korte termijn wordt groei verwacht; voor de komende drie jaar voorspelt 56% een groeiende marktvraag en groei van de orderportefeuille. Andere belangrijke kansen zien bouwondernemers in efficiënter werken (48%), de aantrekkende economie (44%) en samenwerken (38%).

52% van de bouwondernemers ziet het aantrekken van kapitaal als grootste bedreiging voor 2015, terwijl 48% de concurrentie in de markt noemt van met name onder de kostprijs werkende zzp’ers. Andere genoemde bedreigingen voor bouwondernemers zijn overheidsmaatregelen (41%), de financiële situatie van de onderneming (29%) en te weinig gekwalificeerd personeel (20%).

Voor de uitkomsten van de bouwscan klik hier