Resultaten Automotivescan 2014

Resultaten Automotivescan 2014

Naast de release voor 2015 heeft SRA-BiZ nu ook de resultaten van de ingevulde Automotivescan van 2014 beschikbaar. De scan werd door bijna 500 respondenten ingevuld; daarvan is 45% een merkdealer en 55% heeft een universeel garagebedrijf. 71% van de respondenten heeft een bv als rechtsvorm, 87% is dga of eigenaar. 62% heeft minder dan 10 fte in dienst, 27% tussen de 11-50 fte.

Voor de eerste helft van 2015 verwachten Automotiveondernemers een stijging van de omzet met 2,4%. De verwachte gemiddelde winststijging is aanzienlijk lager: 0,08%. Daarbij is een significant verschil te zien in de beleving van merkdealers en universeel garagehouders: merkdealers voorspellen een winstdaling van 3,96%, universele garages een winststijging van 3,37%. De brutomarge is 27%, waarbij de universele garages een iets hogere marge noteren (31%) dan de merkdealers (24%). De personeelskosten bedragen gemiddeld 27% van de omzet. Opmerkelijk is dat de financieringsbehoefte in de Automotive groter is dan in andere branches en gemiddeld een toename laat zien van 3,55% ten opzichte van het jaar daarvoor.

47% van de respondenten ziet efficiënter werken als belangrijkste kans voor bedrijf en  branche; bij merkdealers is dat percentage zelfs 56%. Andere kansen zien Automotiveondernemers in de economische ontwikkelingen (46%) en de financiële situatie van het bedrijf (35%). 41% van de universeel garagebedrijven ziet bovendien nog kansen in de markt, via groei van de orderportefeuille en klantvraag. De belangrijkste bedreigingen voor de Automotivemarkt worden gevonden in de onzekere stand van de economie (50%), de veranderende (ingegeven door politieke besluitvorming) marktvraag (46%), en in de concurrentie uit de markt (39%).

Voor de resultaten van de Automotivescan 2014 klik hier