Profiteer in 2014 nog van het lage box 2-tarief

Profiteer in 2014 nog van het lage box 2-tarief

Dividend en verkoopwinst op aanmerkelijk belang is alleen in 2014 nog belast tegen het lagere tarief van 22%. Vraag via e-mail onze gratis folder over de mogelijkheden met betrekking tot dividend aan.

Het belastingtarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang is alleen in 2014 verlaagd van 25% naar 22%, tot een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van € 250.000. De belastingbesparing over dividend uit de bv en winst bij verkoop van de aandelen kan oplopen tot € 7500. Fiscale partners die het hele jaar elkaars fiscale partners zijn, kunnen het inkomen uit aanmerkelijk belang verdelen, zodat ieder € 250.000 inkomen uit aanmerkelijk belang heeft. Het gezamenlijke belastingvoordeel kan dan oplopen tot € 15.000.

Let op!
Keer niet zomaar dividend uit. Ga eerst na of de bv voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft en of de bv ook na de dividenduitkering haar verplichtingen kan blijven nakomen. Dat zijn de balans- en uitkeringstoets. Komt de bv niet door die toetsen heen, dan zijn bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk voor de onvoldaan gebleven schulden ten gevolge van de dividenduitkering.

Het tariefsvoordeel van 3% (25%-22%) maakt het aantrekkelijk om nog in 2014 dividend uit te keren.  Voorkom vermogensrendementsheffing over het uitgekeerde bedrag per 1 januari 2015 door aan het eind van het jaar het dividend niet uit te keren, maar rentedragend schuldig te blijven. Als dga krijgt u dan een vordering op de bv die niet in box 3 valt. Als kort na de jaarwisseling de bv het dividend uitbetaalt, blijft de dividenduitkering buiten de rendementsgrondslag.

 ip:
Zit u inmiddels in een verkooptraject van de bv, kijk dan of u dit traject nog in 2014 kunt afronden. Over een verkoopwinst tot een bedrag van € 250.000 bespaart u dan 3%. Voor voljaars fiscale partners geldt dit dubbel.

Gratis fiscale scan

Gratis fiscale scan

Betaalt u te veel belasting? Of loopt u juist risico op een boete of naheffing? Ontdek nu gratis en vrijblijvend uw fiscale kansen en risico's!