Omzetstijging van 3,3% voor de Automotive

Omzetstijging van 3,3% voor de Automotive

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed. Verder zagen grotere bedrijven (met een omzet van meer dan 10 miljoen) de omzet relatief vaak groeien of in elk geval stabiliseren, net als de winst. Ondanks een toename van de bedrijfskosten (gemiddeld +2%) kwam de winst voor het mkb als geheel 30% hoger uit dan een jaar eerder. Ondernemers in de noordelijke provincies presteerden hierbij beter dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

De verdere verbetering van de omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2015 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Deze database bevat van de afgelopen vijf jaar ruim 100.000 jaarrekeningen. SRA kan op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau cijfers vergelijken en heeft daardoor meer data beschikbaar dan bijvoorbeeld banken, het CBS of de Kamer van Koophandel. Het beeld over 2015 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'afdruk' die een reëel inzicht geeft in bedrijven, branches, regio's en het hele mkb van Nederland. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Groei op alle fronten

Het Nederlandse bedrijfsleven zit op alle fronten in de lift. Voor het tweede jaar op rij kwamen er over de hele linie positieve cijfers uit de bus. Zo blijkt dat de omzet bij 58% van de mkb-ondernemers is gegroeid of in elk geval gelijk is gebleven en dat de winstgevendheid per saldo verder is verbeterd. Wel zijn de verschillen tussen de branches behoorlijk: de bouw en de horeca deden het relatief goed, terwijl de zorgsector en specialistische zakelijke dienstverleners achterbleven.

Automotive icoonAutomotive

Voor de autosector was 2015 een uitzonderlijk goed jaar. De sector zag het resultaat voor belastingen bijna verdubbelen ten opzichte van 2014. Deze cijfers waren natuurlijk met name te danken aan de sterke verkopen van nieuwe auto's in het laatste kwartaal van afgelopen jaar in aanloop naar de aanscherping van de bijtelling in 2016. De netto-omzet van de sector steeg met 5,5%, terwijl de sector in 2014 nog kampte met een omzetdaling van 1,1%. De sector bleef snijden in de schulden, met een focus op de langlopende schulden. Deze namen in 2015 met bijna 21% af ten opzichte van een jaar eerder. Het eigen vermogen steeg met bijna 31%.

Grote onderlinge verschillen

Hoewel het bedrag onder aan de eindstreep voor de sector veelbelovend was, zie je wel onderscheid tussen de  bedrijven. Zo zag 20% van de bedrijven over het afgelopen jaar het resultaat voor belasting dalen, terwijl bij 80% de winst juist gelijk is gebleven of gestegen. Het aantal bedrijven dat de omzet zag dalen, bedroeg in 2015 37%. In het jaar ervoor was dat ruim 55%. Bij 63% was de omzet over het afgelopen jaar gelijk gebleven of gestegen. 

Perspectieven

Wat brengt het jaar voor merkdealers en universele garagebedrijven? Het succesvolle 2015 tempert het optimisme voor 2016. Het ziet er naar uit dat de verkoop van nieuwe auto's over dit jaar zich tot nu toe beneden de cijfers van de afgelopen jaren beweegt. Aan de andere kant zijn er weer meer occasions verkocht in vergelijking met 2015. Maar naast de schommelende autoverkopen door de weerbarstige fiscaliteit kent de sector structureel andere marktomstandigheden. Vergrijzing, van autobezit naar autogebruik, het rijden van minder kilometers, de opkomst van de elektrische auto en druk op de aftersales nopen merkdealers en universele garagebedrijven zich te herbezinnen op hun marktpositie. Denk aan bijvoorbeeld universele garagebedrijven die zich aansluiten bij een keten of middels samenwerking hun positie versterken. 

Branche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.