• Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda
 • Accountenz, breda bij de kerk
 • groepsfoto
 • kantoor accountenz, breda (2)

Omzetgroei automotive dankzij verkoop gebruikte auto’s

Omzetgroei automotive dankzij verkoop gebruikte auto’s

De automotive heeft een positief jaar achter de rug. De omzetgroei trok in 2016 verder aan tot bijna 9 procent. In 2015 was de groei nog 5,5 en in 2014 -1,1 procent. Daarmee deed de autobranche het beter dan het mkb als geheel dat een omzetgroei van 7,4 procent telde. De winst nam eveneens toe met 12,9 procent, maar de groei was wel aanzienlijk lager dan in de voorgaande twee jaren. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten met 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2017; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. 

Omzet/winst AutomotiveWinstgroei maar bij minder bedrijven

De verkoop van nieuwe auto’s is in 2016 behoorlijk gedaald, vooral door de nieuwe bijtellingsregels die vanaf 1 januari 2016 golden. De autobranche kon echter profiteren van de gestegen verkoop van gebruikte personenauto’s. Het gevolg was dat de omzet fors toenam tot boven het mkb-gemiddelde. De winstgroei bleef achter ten opzichte van het gemiddelde en in vergelijking met de voorgaande jaren, bijna 100% in 2015 en 52% in 2014. Daarnaast lieten minder bedrijven in de automotive een winstgroei zien. Zo daalde het percentage autobedrijven met een stabiele of hogere winst van 79% naar 49%. Hiermee bleef de branche duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde.

Hogere kosten, minder schulden

Vooral de personeelskosten en de verkoopkosten (onder meer voor promotie en showrooms) liepen relatief sterk op. De verkoopkosten stegen met ruim 17%, versus 4% gemiddeld. De personeelskosten kwamen 11% hoger uit, versus 0,5% in 2015 en 6% gemiddeld. Dit kwam vooral door hogere loonkosten en kosten voor sociale zekerheid. Aangezien de personeelskosten per saldo ruim een kwart van de omzet bedragen, is dat een verklaring voor de stagnerende winst. Verder bracht de automotive als enige de schulden verder terug: zowel de langlopende als de kortlopende schulden namen af.

Automotive icoon

Structurele veranderingen

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in het eerste kwartaal van dit jaar weer gestegen, maar het aantal blijft in vergelijking met eerdere jaren bescheiden. Daarbij heeft de branche te maken met een aantal ingrijpende structurele veranderingen, zoals een kleinere vraag naar onderhoud en reparatie en nieuwe spelers op de markt. Om de groei vast te houden, zullen autobedrijven nieuwe initiatieven moeten ontplooien, zoals klantenbinding, merkspecialisme en nieuwe samenwerkingsvormen. 

Over het onderzoek

Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2017; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen', bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2016.

Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 130.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Bekijk het rapport en de factsheet

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.