Omzetbelasting: “leuker kunnen we het niet maken….”

Omzetbelasting: “leuker kunnen we het niet maken….”

Indien u in Nederland goederen en/of diensten levert, bent u in principe omzetbelastingplichtig. Alleen wanneer uw activiteiten zijn vrijgesteld of u de landbouwregeling wilt toepassen, bent u niet omzetbelastingplichtig. Wanneer de onderneming door de belastingdienst wordt gezien als omzetbelastingplichtige, bent u verplicht aangifte omzetbelasting te doen. De frequentie van het doen van aangifte kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn.

Tarieven

Voor de geleverde diensten/goederen moet bepaald worden welk BTW-tarief gehanteerd wordt. Het standaard tarief is 21%. Dit geldt voor vrijwel alle goederen en diensten. Daarnaast kennen we ook nog de tarieven 6% en 0%. Er zijn ook een aantal diensten/goederen die zijn vrijgesteld van BTW of waarbij de verleggingsregeling van toepassing is.

Aangifte doen bij de belastingdienst

Periodiek dient u dus een aangifte omzetbelasting in te dienen. De omzetbelasting berekent u door alle door u in rekening gebrachte BTW bij elkaar op te tellen en hier de door u betaalde BTW (bijvoorbeeld op de inkopen) af te trekken. Wanneer u meer heeft betaald aan BTW dan ontvangen, dan krijgt u geld terug.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Zoals gezegd moet u omzetbelasting afdragen. Valt de jaarlijkse afdracht onder de door de belastingdienst bepaalde drempel en voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. Dit kan betekenen dat u minder of zelfs helemaal geen BTW hoeft af te dragen. De KOR geldt niet voor een BV of een NV.

 

Gratis startersavond 20 januari 2015

Op dinsdag 20 januari 2015 organiseren wij wederom speciaal voor startende ondernemers een bijeenkomst met als  thema ”Mijn start”.