Omzetbelasting: “leuker kunnen we het niet maken….”

Omzetbelasting: “leuker kunnen we het niet maken….”

Indien u in Nederland goederen en/of diensten levert, bent u in principe omzetbelastingplichtig. Alleen wanneer uw activiteiten zijn vrijgesteld of u de landbouwregeling wilt toepassen, bent u niet omzetbelastingplichtig. Wanneer de onderneming door de belastingdienst wordt gezien als omzetbelastingplichtige, bent u verplicht aangifte omzetbelasting te doen. De frequentie van het doen van aangifte kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn.

Tarieven

Voor de geleverde diensten/goederen moet bepaald worden welk BTW-tarief gehanteerd wordt. Het standaard tarief is 21%. Dit geldt voor vrijwel alle goederen en diensten. Daarnaast kennen we ook nog de tarieven 6% en 0%. Er zijn ook een aantal diensten/goederen die zijn vrijgesteld van BTW of waarbij de verleggingsregeling van toepassing is.

Aangifte doen bij de belastingdienst

Periodiek dient u dus een aangifte omzetbelasting in te dienen. De omzetbelasting berekent u door alle door u in rekening gebrachte BTW bij elkaar op te tellen en hier de door u betaalde BTW (bijvoorbeeld op de inkopen) af te trekken. Wanneer u meer heeft betaald aan BTW dan ontvangen, dan krijgt u geld terug.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Zoals gezegd moet u omzetbelasting afdragen. Valt de jaarlijkse afdracht onder de door de belastingdienst bepaalde drempel en voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. Dit kan betekenen dat u minder of zelfs helemaal geen BTW hoeft af te dragen. De KOR geldt niet voor een BV of een NV.

 

Gratis startersavond 9 september a.s

Op dinsdag 9 september aanstaande organiseren wij wederom speciaal voor startende ondernemers een bijeenkomst met als  thema ”Mijn start”.