• kantoor accountenz, breda (2)
  • Accountenz, breda bij de kerk

Omzet juridische dienstverleners weer in de plus

Omzet juridische dienstverleners weer in de plus

Dankzij een positiever economisch plaatje trok de vraag naar zakelijke diensten aan. Zo is het herstel van de woningmarkt gunstig voor notarissen, omdat zij meer akten konden passeren. De advocatuur profiteerde van de toenemende vraag naar advies en diensten rond fusies en overnames.

Winstontwikkeling lager dan gemiddeld

Wel blijven de tarieven onder druk staan. Dit was te zien in de winst: die steeg in 2015 met 27%, waarmee de branche achter bleef bij het mkb als geheel (+30%). Alleen de zorgsector deed het op dit vlak minder goed. Juridische dienstverleners zagen de netto-omzet in 2015 met gemiddeld iets meer dan 5% toenemen, versus een lichte daling een jaar eerder. De totale bedrijfskosten kwamen 4% hoger uit, vooral door hogere personeelskosten (de loonkosten stegen met ruim 7%). Verder nam het eigen vermogen met 10,3% toe, terwijl de voorzieningen met ruim 5% werden afgebouwd. Een jaar eerder namen deze nog met ruim 23% toe.

Perspectieven

De aantrekkende economie zal ook in 2016 gunstig zijn voor juridische diensten. Bij aanhoudende prijsdruk, in combinatie met de verwachte afvlakkende groei van de huizenverkopen, zal de omzetontwikkeling voor notarissen dit jaar waarschijnlijk beperkt blijven, maar er blijft sprake van groei. De branche als geheel heeft te maken met een aantal flinke uitdagingen, zoals nieuwe toetreders en digitalisering. Om niet achterop te raken, moet de sector zich actief aanpassen aan de veranderende dynamiek. Flexibiliteit, maar ook nieuwe samenwerkingsvormen, transparantie en een duidelijke toegevoegde waarde voor de klant zijn essentieel.

Klik hier voor de factsheet Juridische dienstverlening