• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)

Nieuwsbrief Medische Zorg accountenz breda

Nieuwsbrief Medische Zorg accountenz breda


De uitbraak van het coronavirus heeft onverwacht veel gevraagd van alle zorgprofessionals. Huisartsen en apotheken hebben veel overuren en kosten moeten maken om goede zorg te kunnen leveren. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld in de mondzorg en fysiotherapie, hadden juist een terugval in consulten, omdat niet-noodzakelijk patiëntencontact moest worden vermeden. De specialisten van de Branche-expertgroep Medisch en de ABN AMRO gingen in gesprek over de impact van de crisis op drie deelsectoren: 1) Huisarts, 2) Fysiotherapie en 3) Mondzorg.

Vrijwel alle zorgaanbieders maken aanspraak op een of meer compensatiemaatregelen van zorgverzekeraars. Voor huisartsen is dit ingesteld om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Bij andere sectoren die niet direct betrokken zijn bij coronazorg gaat het vooral om de continuïteit van de praktijk. De coronacrisis en lockdownmaatregelen hebben niet alle deelsectoren in de medische zorg op dezelfde manier geraakt. Nu de reguliere zorg weer op gang kan komen, zal er in alle deelsectoren sprake zijn van een grote inhaalvraag. Het is van belang om per sector te inventariseren wat de impact van de coronacrisis is en wat de belangrijkste leerpunten zijn voor de toekomst, voor de zorgondernemer.

Klik hier voor onze nieuwsbrief