• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 18
  • algemeen 16

Mijn buurman betaalt veel minder belasting voor zijn terras

Mijn buurman betaalt veel minder belasting voor zijn terras

Als uw terras op gemeentegrond staat, kan de gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Maar wat nu als uw buurman veel minder betaalt dan u?

Om de gemeentekas te vullen mag uw gemeente een aantal belastingen opleggen. Eén ervan is precariobelasting, voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Gemeentelijke vrijheid

De gemeente heft veel vrijheden voor wat betreft de precariobelasting. Zo mag men zelf weten waaraan men de opbrengst besteedt en is men in beginsel ook vrij in het vaststellen van de tarieven.

ABBB

Men moet wel voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb). Die vereisen onder meer dat de bepalingen rond de precariobelasting redelijk zijn. Onlangs kwam voor de rechter de vraag aan de orde of de gemeente een onderscheid mag maken in de gehanteerde tarieven.

Objectief en redelijk

De rechter besliste dat onderscheid is toegestaan, indien hiervoor objectieve en redelijke motieven bestaan.

Let op! De gemeente moet deze zo nodig hard maken als u hiernaar vraagt.

In de betreffende zaak stelde de gemeente dat men door een verschillend tarief drukke terrassen in het centrum wilde voorkomen. Ook stelde de gemeente dat met dergelijke terrassen voor hen meer kosten gemoeid waren. Beide stellingen kon de gemeente echter niet onderbouwen met feiten. De rechter besliste dan ook dat een onderscheid in tarief hier niet was toegestaan.

Tip: Hanteert de gemeente verschillende tarieven, vraag dan naar de redenen hiervoor. Zijn deze er niet of zijn ze niet objectief en redelijk, dan kunt u een en ander aanvechten. Bij twijfel kunt u van de gemeente eisen dat men de redenen noemt en onderbouwt.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.