Meer belasting betalen over uw vermogen dan dat u over dat vermogen ontvangt, kan dat wel ?

Meer belasting betalen over uw vermogen dan dat u over dat vermogen ontvangt, kan dat wel ?

In het verleden is gesteld dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om met beleggingen met een laag risico een rendement van tenminste 4% te halen. Nu de rente op spaarrekeningen onder de 1% is gezakt, is het genoemde rendement van 4% moeilijk of niet te realiseren. De Belastingheffing is echter nog steeds gebaseerd op de rendementsverwachting van 4%. Iemand met alleen spaarrekeningen betaalt daardoor momenteel meer inkomstenbelasting dan hij aan rente ontvangt.

Kritiek

Hierdoor is steeds meer kritiek ontstaan op de belastingheffing over uw vermogen. De rechtspraak spreekt zelfs over mogelijke strijdigheid met de Europese regels. Er komt een aantal proefprocessen waarvan de uitkomst beslissend zal zijn voor de vraag of de belastingheffing over uw vermogen al dan niet strijdig is met de Europese regels.

Oordeel rechter

Indien de rechter oordeelt dat de belastingheffing over uw vermogen in strijd is met de Europese regels, dan krijgt u de door u over uw vermogen betaalde inkomstenbelasting (Box 3-heffing) mogelijk terug.

Hoe komt u hiervoor in aanmerking?

Heeft u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2014 al ontvangen en heeft deze een dagtekening die ligt voor 26 juni 2015 maar niet langer dan 6 weken geleden, dan dient alsnog bezwaar te worden gemaakt tegen die aanslag.

Voor aanslagen met een dagtekening vanaf 27 juni 2015 hoeft er geen bezwaar te worden ingediend tegen de aanslagen inkomstenbelasting 2014. Voor die aanslagen zal automatisch conform de beslissing van de rechter worden gehandeld. Bij een uitspraak in uw voordeel zult u de door u betaalde inkomstenbelasting over uw vermogen terug ontvangen.

Kans van slagen

Wij zijn het eens met de degene die de proefprocedures voeren dat het huidige systeem van belastingheffing in sommige gevallen zeer onredelijk uitpakt. Toch achten wij de kans op een gunstige uitspraak heel klein. Er is momenteel veel media aandacht voor dit onderwerp, vandaar dat wij u toch graag berichten. Want ook een kleine kans is een kans, en daarbij: “het is een loterij zonder nieten”.

Gratis fiscale scan

Gratis fiscale scan

Betaalt u te veel belasting? Of loopt u juist risico op een boete of naheffing? Ontdek nu gratis en vrijblijvend uw fiscale kansen en risico's!