• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)

Medische zorg: Stabiele groei

Medische zorg: Stabiele groei

Netto-omzet stijgt, opvallende daling van kortlopende schulden Zorgsector

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed. Verder zagen grotere bedrijven (met een omzet van meer dan 10 miljoen) de omzet relatief vaak groeien of in elk geval stabiliseren, net als de winst. Ondanks een toename van de bedrijfskosten (gemiddeld +2%) kwam de winst voor het mkb als geheel 30% hoger uit dan een jaar eerder. Ondernemers in de noordelijke provincies presteerden hierbij beter dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

De verdere verbetering van de omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2015 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Deze database bevat van de afgelopen vijf jaar ruim 100.000 jaarrekeningen. SRA kan op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau cijfers vergelijken en heeft daardoor meer data beschikbaar dan bijvoorbeeld banken, het CBS of de Kamer van Koophandel. Het beeld over 2015 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'afdruk' die een reëel inzicht geeft in bedrijven, branches, regio's en het hele mkb van Nederland. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Groei op alle fronten

Het Nederlandse bedrijfsleven zit op alle fronten in de lift. Voor het tweede jaar op rij kwamen er over de hele linie positieve cijfers uit de bus. Zo blijkt dat de omzet bij 58% van de mkb-ondernemers is gegroeid of in elk geval gelijk is gebleven en dat de winstgevendheid per saldo verder is verbeterd. Wel zijn de verschillen tussen de branches behoorlijk: de bouw en de horeca deden het relatief goed, terwijl de zorgsector en specialistische zakelijke dienstverleners achterbleven.

Medische zorg

De zorg zal in omvang blijven groeien, vooral door de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. De sector ziet daardoor de omzet al jaren stijgen. Voor 2015 kwam die omzetgroei uit op 2,7%. Dat was een minder sterke groei dan in het jaar ervoor (+6,3%). Daarentegen bleef de winstgroei in de zorg sterk achter bij die van het jaar ervoor, namelijk 2,9% versus een winstgroei van een dikke 26%.

Personeelskosten

De kosten voor het personeel stegen in 2015 met 3% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014 namen de personeelskosten nog met 1,2% af. De totale bedrijfskosten van de sector stegen met 2,9%, terwijl deze in het jaar ervoor juist afnamen. De langlopende schulden liepen op, hoewel minder hard dan in het jaar ervoor (1,3% versus 33%). De kortlopende schulden lieten een verdere daling zien. Het eigen vermogen steeg met 15,9% in vergelijking met een stijging van 9,6% in 2014.

Perspectieven

De gezondheidszorg is een van de grootste sectoren van Nederland, levert een substantiële bijdrage aan het bruto binnenlands product en is belangrijk voor de werkgelegenheid. De zorg zal in omvang blijven groeien, hoewel er een groot verschil is tussen de segmenten. Zo is de verwachting dat huisartsen het voor dit jaar beter zullen doen dan ziekenhuizen. Centrale vraag in de zorg blijft hoe de gezondheidszorg betaalbaar te houden en voor iedereen toegankelijk? Dat biedt kansen voor innovatieve zorgondernemers die de patiënt centraal stellen.

 

Klik hier voor het factsheet Medische zorg 2016