• kantoor accountenz, breda boven
  • kantoor accountenz, breda

Laat u geld liggen of pakt u het op? Extra investeringsaftrek voor een VOF of een maatschap.

Laat u geld liggen of pakt u het op? Extra investeringsaftrek voor een VOF of een maatschap.

Heeft u in uw VOF of maatschap in een jaar tussen de € 50.000 en € 100.000 geïnvesteerd? Laat dan beoordelen of de KIA (kleinschaligheid investeringsaftrek) in de aangifte niet te laag is berekend.

Een gerechtshof oordeelde namelijk dat de KIA voor samenwerkingsverbanden in veel gevallen hoger is dan alle aangifteprogramma's en de Belastingdienst berekenen.

Vraag daarom om herberekening van de KIA. Het voordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro's!!

Hof Den Bosch is van mening dat de wettekst over de KIA letterlijk moet worden toegepast. Volgens die wettekst dienen de leden van een samenwerkingsverband KIA te krijgen gebaseerd op de gehele investering door het samenwerkingsverband. Bedraagt deze investering meer dan € 56.642 (2018) en minder dan € 314.673 (2018)? Dan heeft ieder lid van het samenwerkingsverband recht op een KIA van € 15.863 (eventueel nog te verminderen met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat hoger is dan € 104.891 (2018)).

Een voorbeeld. Een maatschap van 4 personen investeert in 2018 € 100.000. Volgens Hof Den Bosch heeft iedere maat recht op een KIA van € 15.863. De Belastingdienst en alle aangifteprogramma's berekenen de KIA op 25% van € 15.863 ofwel € 3.966.

Laat uw voordeel niet liggen en maak tijdig bezwaar!  Hoe u dat juist kunt doen? Neem contact op met accountenz, breda. Wij helpen u verder.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.