• kantoor accountenz, breda (2)
 • Accountenz, breda bij de kerk

Juridische dienstverleners gematigd positief voor 2017

Juridische dienstverleners gematigd positief voor 2017

De financiële huishouding van de juridische dienstverlening is verbeterd en ook de verwachtingen voor 2017 zijn positief. Wel blijft de branche voorzichtig in vergelijking met het mkb als geheel. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Juridische dienstverleners rekenen voor 2017 op een omzettoename van 4,9% en een winststijging van 1,2%.

De kredietwaardigheid van de branche is in 2015 verbeterd naar 75,1% en er is meer geïnvesteerd. De komst van alternatieve aanbieders van juridische diensten vormt volgens de branche een van de belangrijkste bedreigingen voor de komende periode. Digitalisering biedt echter weer nieuwe mogelijkheden, aldus de sector.

Lichte stijging investeringen

De kredietwaardigheid in de juridische dienstverlening is verbeterd van 69,3% in 2014 naar 75,1% in 2015. Dit wil zeggen dat ongeveer driekwart van de juridische dienstverleners vorig jaar aan alle financiële verplichtingen kon voldoen en dus kredietwaardig was voor de banken. De branche blijft daarmee in het spoor van het mkb als geheel, dat een verbetering van 69,4% naar 75,7% liet zien.

De verbeterende financiële gezondheid van de branche komt ook terug in de investeringssaldi: juridische dienstverleners hebben meer geïnvesteerd en minder gedesinvesteerd. Voor 2017 gaan zij uit van een toename van de investeringen met 1,9%. Hiermee blijft de branche enigszins achter bij de prognoses voor het mkb: +3,2%. De behoefte aan externe financiering neemt juist relatief sterk toe: +2,5%, versus +0,2% voor het mkb.

Bescheiden stijging omzet en winst verwacht

De verbeterde financiële positie vertaalt zich in positieve verwachtingen voor zowel de omzet als de winst, al blijven juridische dienstverleners relatief voorzichtig. Voor 2017 gaan zij uit van een groei van de omzet met gemiddeld 4,9% (versus +7,2% voor het mkb als geheel) en een winststijging van 1,2% (+6,4% voor het mkb). Verder blijven de personeelskosten naar verwachting nagenoeg gelijk (+0,3%, versus +2,6% voor het mkb).

Te weinig personeel, te veel concurrentie

Juridische dienstverleners zien voor 2017 vooral mogelijkheden in efficiënter werken (genoemd door 45%) en technologische ontwikkelingen (32,5%). Zo biedt digitalisering kansen voor nieuwe diensten en meer flexibiliteit. De belangrijkste bedreigingen zijn het aantrekken van gekwalificeerd personeel (43,2%) en marktontwikkelingen (37,8%). Wat betreft dit laatste: er komen steeds meer alternatieve aanbieders van juridische diensten op de markt, waardoor traditionele partijen onder druk komen te staan.

Over het rapport

Rapport 2017 in ZichtHet SRA-BiZ-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse uit de SRA-Benchmarkdatabase van 120.000 jaarrekeningen en op een recent onderzoek onder 757 ondernemers, de Mkb-branchescan.

Voor de branches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, juridische dienstverlening medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

 1. De verwachtingen van ondernemers voor 2017: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
 2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
 3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen.
Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99