Is een overstap naar de B.V. voor u aantrekkelijk?

Is een overstap naar de B.V. voor u aantrekkelijk?

Voor veel ondernemers is de bv-vorm aantrekkelijk. Toch is het antwoord of u wel of niet moet overstappen op de bv-vorm niet eenvoudig te geven. Bedrijfsgroei kan een reden voor overstap zijn, maar er spelen meer factoren, waaronder uw persoonlijke situatie. Bij zeer hoge winsten kan het om fiscale redenen voordeliger zijn om voor de bv-vorm te kiezen, maar ook dat is lang niet altijd het geval. Overweegt u de bv-vorm, overleg dit dan met ons.

Sinds 1 oktober 2012 is oprichting en overstap naar de bv-vorm wel eenvoudiger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de bv hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van € 18.000. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de bv.

Vraag via e-mail onze gratis folder mét rekenvoorbeeld aan.