Huidige VAR-verklaring ongeldig?

Huidige VAR-verklaring ongeldig?

Huidige VAR-verklaring ongeldig?

Een Verklaring arbeidsrelatie Winst uit Onderneming (ook wel "VAR-wuo-verklaring" genoemd) ontheft de opdrachtgever van de plicht om loonbelasting af te dragen voor zijn opdrachtnemer. Hiermee is het voor de ondernemer een onmisbaar bewijsstuk geworden bij het werken met ZZP'ers. Toch is het vaak onduidelijk of de afgegeven VAR wel klopt. De Belastingdienst controleert pas achteraf, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen.

De wijze van aanvraag van de VAR-verklaring gaat vanaf 1 januari 2015 behoorlijk op de schop. Wat zijn de gevolgen voor u?

De VAR in 2014

Een VAR moet nu door de opdrachtnemer worden ingevuld en aangevraagd, en biedt de opdrachtgever zekerheid. Voorwaarden voor deze zekerheid is dat de werkzaamheden vermeld op de VAR overeenkomen met die op de opdrachtovereenkomst. Daarnaast moet de opdrachtgever in het bezit zijn van een kopie van de VAR, en van een kopie van een geldig id-bewijs (niet zijnde een rijbewijs) van de opdrachtnemer. Wanneer een VAR-wuo is afgegeven, liggen de risico's van boetes en naheffingen in dat geval bij de opdrachtnemer, wanneer de Belastingdienst achteraf vaststelt dat de VAR niet klopt. Bij misbruik of bij oneigenlijk gebruik van de VAR kan de Belastingdienst eventueel wel naheffen bij de opdrachtgever. Tip: om de opdrachtgever te beschermen tegen valse VAR-verklaringen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een VAR-verklaring telefonisch te verifiëren (nummer 088-15 11 000).

De VAR vanaf 2015
Vanaf 2015 wordt de rol van de opdrachtgevers aanzienlijk groter. De opdrachtgever moet namelijk controleren of de opdrachtnemer de VAR-aanvraag goed heeft ingevuld. De arbeidsrelatie wordt dan vooraf beoordeeld. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever niet beiden de aanvraag invullen, dan wordt er geen voorlopige VAR verklaring afgegeven.

Aanvragen
Ook de aanvraag van de verklaring wijzigt. De aanvraag zal digitaal plaatsvinden via een webmodule bij de Belastingdienst. Bij de beoordeling van de aanvraag kan de Belastingdienst dan zien hoe beide partijen de aanvraag hebben ingevuld. Na de aanvraag wordt er direct een stempel op gezet door de Belastingdienst op de werkzaamheid. Het aantal vragen wordt uitgebreid. De VAR wordt niet meer automatisch verlengd, maar dient jaarlijks of per opdracht te worden aangevraagd.

Bron: De Ondernemer / BC.

 

Gratis fiscale scan

Gratis fiscale scan

Betaalt u te veel belasting? Of loopt u juist risico op een boete of naheffing? Ontdek nu gratis en vrijblijvend uw fiscale kansen en risico's!