Hogere winst Detailhandel

Hogere winst Detailhandel

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed. Verder zagen grotere bedrijven (met een omzet van meer dan 10 miljoen) de omzet relatief vaak groeien of in elk geval stabiliseren, net als de winst. Ondanks een toename van de bedrijfskosten (gemiddeld +2%) kwam de winst voor het mkb als geheel 30% hoger uit dan een jaar eerder. Ondernemers in de noordelijke provincies presteerden hierbij beter dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

De verdere verbetering van de omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2015 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Deze database bevat van de afgelopen vijf jaar ruim 100.000 jaarrekeningen. SRA kan op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau cijfers vergelijken en heeft daardoor meer data beschikbaar dan bijvoorbeeld banken, het CBS of de Kamer van Koophandel. Het beeld over 2015 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'afdruk' die een reëel inzicht geeft in bedrijven, branches, regio's en het hele mkb van Nederland. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Groei op alle fronten

Het Nederlandse bedrijfsleven zit op alle fronten in de lift. Voor het tweede jaar op rij kwamen er over de hele linie positieve cijfers uit de bus. Zo blijkt dat de omzet bij 58% van de mkb-ondernemers is gegroeid of in elk geval gelijk is gebleven en dat de winstgevendheid per saldo verder is verbeterd. Wel zijn de verschillen tussen de branches behoorlijk: de bouw en de horeca deden het relatief goed, terwijl de zorgsector en specialistische zakelijke dienstverleners achterbleven.

Retail icoonDetailhandel

Na een aantal moeilijke jaren heeft de detailhandel in 2015 de opgaande lijn gevonden. De netto-omzet steeg met gemiddeld 3,2%. Daarmee klimt de branche voorzichtig uit het dal, maar er is nog een behoorlijke weg te gaan. De omzet ligt bijvoorbeeld nog veel lager dan voor het begin van de crisis in 2008. Daarnaast blijven consumenten vooralsnog voorzichtig, waardoor de detailhandel moeilijk kan opschakelen naar een hogere versnelling. Dit neemt niet weg dat 2015 een mooie opsteker was.

Twee gezichten

Binnen de sector vielen onlangs enkele grote spelers om, zoals V&D en DA. Daar stond tegenover dat kleinere retailers juist voordeel hadden van de aantrekkende economie, woningmarkt en koopkracht. Ondanks de kaalslag kwam de winst daardoor gemiddeld 37% hoger uit dan in 2014. Maar liefst vier op de tien retailers zagen de winst zelfs met 50% of meer stijgen. De personeelskosten liepen met ruim 1,2% op, deels door een stijging van de uitgaven aan pensioenpremies. Opvallend was verder dat de langlopende schulden met ruim 6% daalden, ten opzichte van een lichte stijging voor het mkb als geheel (+0,2%).

Perspectieven

Waar grote winkelketens het moeilijk hebben of omvallen, hebben de meeste retailondernemers in het mkb juist veel vertrouwen in 2016. Ze rekenen dit jaar op een stijging van de omzet en winst en denken te kunnen profiteren van de aantrekkende economie. De branche is echter nog niet zo ver dat ook het investeringsniveau duidelijk stijgt. Om de branche structureel naar een hoger niveau te tillen, zullen retailers flexibel moeten inspelen op de veranderende vraag en moeten investeren in (technologische) vernieuwing, personeel en onderscheidend vermogen.

Branche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht brengt de jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven samen. De cijfers uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, bieden ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport

Bekijk het Sectorrapport Branches in Zicht 2016