• kantoor accountenz, breda boven
  • kantoor accountenz, breda

Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij

Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij

Als u zonnepanelen op het dak van uw boerderij plaatst en deze tot het zakelijk vermogen rekent, krijgt u de btw op de zonnepanelen terug. Maar door het plaatsen van de panelen wordt in die situatie ook het deel van uw pand groter dat u zakelijk gebruikt. Met als gevolg dat u ook meer btw op uw pand terug krijgt.

Btw op pand

Als u een deel van uw pand zakelijk gebruikt, krijgt u de btw op dit deel terug. Door plaatsing van zonnepanelen wordt het zakelijk gebruikte deel van uw pand groter. Ook de totale ruimte wordt groter, want het deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, telt voortaan ook mee.

Pand tien jaar volgen voor btw

De btw op een pand wordt na aankoop tien jaar gevolgd, de zogenaamde herzieningsperiode. Verandert in die tien jaar het zakelijk gebruik van uw pand, dan moet u een deel van de al terugontvangen btw alsnog afdragen, dan wel u krijgt een groter deel van de al afgedragen btw terug. Afhankelijk van de vraag of het zakelijk gebruik af- dan wel toeneemt.

Effect zonnepanelen

Door de zonnepanelen wordt een groter deel van de woning tot het zakelijke deel van het pand gerekend. In een zaak onlangs voor de rechter nam daardoor het zakelijk gebruikte deel van de woning met 11 m2 toe. Dit leverde de belastingplichtige een teruggave van €277 aan btw op.

Let op! Plaatst u de zonnepanelen aan het begin van de herzieningsperiode, dan krijgt u over meerdere jaren de teveel betaalde btw terug. Maximaal dus over tien jaar.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.