• kantoor accountenz, breda (2)
  • Accountenz, breda bij de kerk

Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?

Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?

Kreeg uw personeel in 2016 kortingen op producten uit uw eigen bedrijf? Houd hiermee dan rekening in uw aangifte loonheffingen januari 2017. In deze aangifte vindt namelijk de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) 2016 plaats. Wij zetten de fiscale regels omtrent personeelskortingen in de WKR nog eens voor u op een rij.

Voor kortingen op branche-eigen producten geldt een gerichte vrijstelling. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de zogeheten vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) van de werkkostenregeling. Onder de gerichte vrijstelling kunnen uw werknemers een korting krijgen van maximaal 20% van de consumentenprijs van het product met een maximum van € 500 per werknemer per kalenderjaar. Is de korting hoger dan 20% of bedraagt de totale korting meer dan € 500 per werknemer per kalenderjaar dan is het meerdere niet gericht vrijgesteld. U betaalt over het meerdere 80% belasting als dit meerdere tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom, de vrije ruimte.

Let op! U moet de personeelskorting wel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Doet u dat niet, dan is de korting bij uw werknemers individueel belast en dus niet vrijgesteld.

Krijgt een oud-werknemer dezelfde kortingsregeling als het personeel, dan kunt u niet kiezen. De korting voor deze oud-werknemer moet u verplicht aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. U kunt er dus niet voor kiezen deze bij de oud-werknemer individueel te belasten.

Consumentenkorting

Krijgen uw werknemers een korting die anderen (niet-werknemers) ook krijgen, dan is deze korting geen loon en dus onbelast. Krijgen uw klanten bijvoorbeeld een korting van 10%, dan is deze korting voor uw werknemers onbelast. U kunt dan daarnaast nog gericht vrijgesteld 20% korting geven (mits deze niet hoger is dan € 500 per werknemer per jaar).

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.