• kantoor accountenz, breda (3)
  • startersdesk accountenz breda

Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?

Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?

Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Maar hoe hard moet u dat kunnen maken als de fiscus daarom vraagt? Wat vond de rechter hiervan?

Voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de S&O-aftrek en de meewerkaftrek dient u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf te werken én meer dan de helft van alle gewerkte tijd, bijvoorbeeld als u er nog een baan in loondienst naast heeft. Deze laatste eis geldt niet voor starters. U moet de gewerkte uren desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar de fiscus kan ook te veel vragen, zo bleek onlangs voor de rechter.

Schatten mag soms

Uit de uitspraak blijkt dat u de gewerkte uren in sommige gevallen ook in redelijkheid mag schatten. Dit hangt af van de omstandigheden. In het betreffende geval ging het om een fotograaf die onder andere buitenlandse fotostudiereizen verzorgde. Die uren baseerde hij deels op zijn ervaringen hiermee in het verleden. Ook rondde hij soms af. De rechter was hiermee akkoord.

Echter, uit eerdere rechtspraak blijkt ook dat u niet mag afronden op hele uren, dat is te globaal. Ook is het ongeloofwaardig als u bijvoorbeeld iedere dag precies een half uur aan schoonmaakwerkzaamheden besteedt en een uur aan bestudering van vakliteratuur. Als u echt dagelijks een urenstaat bijhoudt, zal blijken dat de bestede tijd varieert.

Tip: Het bijhouden van een urenstaat kan dan moeilijkheden voorkomen. Bedenk dat u soms pas jaren later, bij een boekencontrole, de gewerkte uren moet kunnen aantonen.

Urenstaat niet verplicht

Een urenstaat is niet verplicht, maar maakt uw bewijsvoering wel makkelijker. Een achteraf opgestelde urenstaat werkt niet in uw voordeel. Gemaakte fouten in uw urenstaat evenmin, zoals een urenstaat die het gehele jaar door met dezelfde pen was ingevuld en vermeldde dat op 31 april van het jaar 8,5 uur was gewerkt.

Let op! Eerdere rechtspraak maakt duidelijk dat met name een lage winst in combinatie met veel gewerkte uren vragen oproept.

Heeft u vragen rond de bewijslast van een urenstaat, neem dan contact op met uw adviseur.

Onderneming starten

Onderneming starten

U vermijdt fiscale en financiële beginnersfouten en vergroot uw kans op succes. Gratis adviezen en gunstige startersvoorwaarden bezorgen u een goede start.

Gratis startersspreekuur

Gratis startersspreekuur

Speciaal voor startende ondernemers hebben wij iedere woensdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur een gratis startersspreekuur. U kunt hier geheel vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over boekhoudkundige en belastingzaken die bij het starten van een onderneming aan bod komen. Hierbij valt te denken aan:

  • het ondernemingsplan;
  • de meest gunstige rechtsvorm voor uw onderneming;
  •  de mogelijke belastingvoordelen (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.);
  •  financierings- en kredietmogelijkheden;
  •  inrichting van de administratie.

 

De gesprekken duren maximaal 30 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden. Iedere startende ondernemer is van harte welkom op het startersspreekuur.