• Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda
 • kantoor accountenz, breda (2)
 • algemeen 18
 • algemeen 16

Hoe staat het met de productiviteit in de bouw?

Hoe staat het met de productiviteit in de bouw?

De crisis in de bouw was langer en dieper dan in andere sectoren. De omzet in 2016 steeg met 6,3%, maar lag nog steeds 8% onder het niveau van 2008. De totale economie is al sinds begin 2015 terug op het niveau van voor de crisis.

De toegevoegde waarde in de bouw stijgt al sinds het eerste kwartaal van 2013, maar is nog altijd minder dan het peil van voor de crisis. De verwachting is dat de productie de komende twee jaar sterk gaat stijgen.

Hoe gaat het met de productiviteit in de bouw?

De bouw is 2017 positief van start gegaan. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 5,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzetgroei was iets kleiner dan in de laatste twee kwartalen van 2016.

Hoeveel mensen werken in de bouw?

Er zijn meer mensen vertrokken uit de bouwsector dan er nieuw zijn komen werken. Van 2008 tot 2014 stroomden 198.000 mensen uit, terwijl slechts 119.000 mensen in de bouw zijn gaan werken.

De verwachting is dat in 2018 het aantal banen in de bouw in 2018 uitkomt op 472.000. In 2016 steeg het aantal banen met 10.000. Deze groei zat vooral bij de flexibele schil. In 2008 waren 98.00 werkenden in de bouw zelfstandig ondernemer (21%). Zes jaar later was dat gestegen naar 110.000 personen (28%).

Waar zijn de uitstromers gebleven?

47% is gaan werken in een andere branche, 18% is met pensioen gegaan, 22% heeft een uitkering, 4% zit in de bijstand of heeft een uitkering en 9% valt onder overig.

Van de mensen die in een andere branche zijn gaan werken, is 15% in de industrie gaan werken en 14% in de handel. De grootste groep (28%) kwam terecht in de uitzendbranche. Het zou kunnen dat een deel van deze groep weer in de bouw terecht is gekomen als uitzendkracht. Het CBS heeft hierover geen informatie.

Waar komen de instromers vandaan?

In 2014 werkten zo’n 119.000 nieuwe mensen in de bouw. Zo’n 60% daarvan werkte daarvoor in de industrie, detailhandel of in de uitzendbranche. 22% kwam van school. Naast een gebrek aan leerwerkplekken is de instroom van jongeren gevoelig voor economische schommelingen.

Leeftijd en nationaliteit

Gemiddelde leeftijd in de bouw 2008 > 40,7 jaar Gemiddelde leeftijd in de bouw 2014 > 42,7 jaar

De stijgende leeftijd komt vooral door een lage instroom van jongeren in de bouw.

In de bouw heeft 82,6% de Nederlandse nationaliteit. Het aantal buitenlanders dat in de bouw werkt is waarschijnlijk wel hoger: seizoenarbeiders en zwartwerkers zijn niet meegeteld. Meer dan de helft van de buitenlandse werknemers is eigen baas, tegen ruim een kwart van de Nederlanders.

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.