• Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda
 • Accountenz, breda bij de kerk
 • groepsfoto
 • kantoor accountenz, breda (2)

Haalt u fiscaal voordeel op uw investeringen in 2017?

Haalt u fiscaal voordeel op uw investeringen in 2017?

U ontvangt 28% investeringsaftrek als uw totale investeringen meer dan € 2.301 bedragen in 2017. Het loont om na te gaan hoeveel u reeds geïnvesteerd heeft in 2017. U kunt dan eventueel tot een extra aanschaf in 2017 overgaan om de drempel van € 2.301 en daarmee belastingvoordeel te behalen.

Hoe werkt de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)?

U krijgt afhankelijk van uw totaalbedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen in 2017 een bepaalde extra aftrek van uw winst.

Investering                                 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300                 0%

€ 2.301 t/m € 56.191                  28%

€ 56.192 t/m € 104.058              € 15.734

€ 104.059 t/m € 312.176            € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059

meer dan € 312.177                   0%

Een rekenvoorbeeld

U heeft tot op heden € 1.350 geïnvesteerd in 2017. Deze investeringen worden op de balans gezet en op gebruikelijke wijze in een aantal jaar afgeschreven (elk jaar wordt een deel aan de kosten toegevoegd die de winst drukken).

Stel, u besluit nog € 1.000 te investeren. U krijgt hierdoor recht op 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De investeringen worden zoals gewoonlijk op de balans gezet. Daarnaast krijgt u in 2017 ook nog een extra aftrekpost van 28% van € 2.350. U resultaat wordt hierdoor met € 658 extra verlaagd.

Wat wordt verstaan onder investeren?

Voor de investeringsregelingen betekent investeren:

"het aangaan van een verplichting ter zake van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel, of het maken van voortbrengingskosten voor een bedrijfsmiddel". Bij het aangaan van een verplichting is onder meer van belang dat u te maken krijgt met een juridische betalingsverplichting.

Enkele voorbeelden van 'het aangaan van een verplichting':

(schriftelijke) acceptatie van een geldige offertemondelinge aanvaarding, zonder voorbehoud, van een aanbod tot koopschriftelijk sluiten van een koop- of verkoopovereenkomst

Verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel

Kosten ter verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel maakt u om een bedrijfsmiddel geschikter te maken voor het gebruik binnen uw onderneming. Kosten van verbetering komen in aanmerking voor investeringsaftrek, als het bedrijfsmiddel zelf ook in aanmerking komt voor de aftrek. Onderhoudskosten zijn in het algemeen geen kosten van verbetering.

Welke bedrijfsmiddelen vallen onder de KIA?

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur;bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor gebruik in het buitenland;bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 (excl. BTW) per stuk kosten;transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Toelichting personenauto's

Zuinige personenauto's komen niet in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In 2017 krijgt u geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor een personenauto, behalve als de auto hoofdzakelijk is bestemd voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi's en auto's van koeriersdiensten).

Heeft u een VOF of een maatschap?

Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap, wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Desinvesteringsbijtelling

Indien uw onderneming het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar vervreemd voor een bedrag boven € 2.300, wordt de investeringsaftrek via de aangifte teruggenomen.

Wilt u meer informatie?

Voor informatie specifiek voor uw situatie kunt u contact opnemen met een van onze relatiebeheerders.

 

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99