Haalt u fiscaal voordeel op uw investeringen in 2014?

Haalt u fiscaal voordeel op uw investeringen in 2014?

U ontvangt 28% investeringsaftrek als uw totale investeringen meer dan € 2.301 bedragen in 2014. Het loont om na te gaan hoeveel u reeds geïnvesteerd heeft in 2014. U kunt dan eventueel tot een extra aanschaf in 2014 overgaan om de drempel van € 2.301 en daarmee belastingvoordeel te behalen.

Hoe werkt de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)?

U krijgt afhankelijk van uw totaalbedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen in 2014 een bepaalde extra aftrek van uw winst.

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300                   0%

€ 2.301 t/m € 55.248                  28%

€ 55.249 t/m € 102.311      € 15.470

€ 102.312 t/m € 306.931    € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311

meer dan € 306.931                      0%

Een rekenvoorbeeld

U heeft tot op heden € 1.350 geïnvesteerd in 2014. Deze investering worden op de balans gezet en op gebruikelijke wijze in een aantal jaar afgeschreven (elk jaar wordt een deel aan de kosten toegevoegd die de winst drukken).

Stel, u besluit nog € 1.000 te investeren. U krijgt hierdoor recht op 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De investeringen worden zoals gewoonlijk op de balans gezet. Daarnaast krijgt u in 2014 ook nog een extra aftrekpost van 28% van € 2.350. U resultaat wordt hierdoor met € 658 extra verlaagd.

Wat wordt verstaan onder investeren?

Voor de investeringsregelingen betekent investeren:

"het aangaan van een verplichting ter zake van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel, of het maken van voortbrengingskosten voor een bedrijfsmiddel"

Bij het aangaan van een verplichting is onder meer van belang dat u te maken krijgt met een juridische betalingsverplichting.

Enkele voorbeelden van 'het aangaan van een verplichting':

(schriftelijke) acceptatie van een geldige offertemondelinge aanvaarding, zonder voorbehoud, van een aanbod tot koopschriftelijk sluiten van een koop- of verkoopovereenkomst

Verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel

Kosten ter verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel maakt u om een bedrijfsmiddel geschikter te maken voor het gebruik binnen uw onderneming. Kosten van verbetering komen in aanmerking voor investeringsaftrek, als het bedrijfsmiddel zelf ook in aanmerking komt voor de aftrek. Onderhoudskosten zijn in het algemeen geen kosten van verbetering.

Welke bedrijfsmiddelen vallen onder de KIA?

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur;bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor gebruik in het buitenland;bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 (excl. BTW) per stuk kosten;transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Toelichting personenauto's

Zuinige personenauto's komen niet meer in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In 2014 krijgt u geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer voor een personenauto, behalve als de auto hoofdzakelijk is bestemd voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi's en auto's van koeriersdiensten).

Heeft u een VOF of een maatschap?

Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap, wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Desinvesteringsbijtelling

Indien uw onderneming het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar vervreemd voor een bedrag boven € 2.300, wordt de investeringsaftrek via de aangifte teruggenomen.

 

 

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.