• kantoor accountenz, breda boven
  • kantoor accountenz, breda

Groot voordeel voor werkgever die stageplek aanbiedt. Pak dat voordeel !

Groot voordeel voor werkgever die stageplek aanbiedt. Pak dat voordeel !

Als werkgever probeert u waar mogelijk te besparen in uw kosten, zo ook op de personeelskosten. Maar wist u dat u bij het aannemen van leerlingen of studenten een subsidie kunt krijgen?

Subsidie praktijkleren

Vanaf 2014 is de subsidie praktijkleren in het leven geroepen. Deze regeling is de vervanger van de Afdrachtvermindering onderwijs en loopt tot 2019. Zoals de naam al aangeeft kunt u als werkgever een subsidie ontvangen voor het begeleiden van leerlingen en door hen een praktijkleerplaats aan te bieden. Jaarlijks stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier voor een bedrag van € 205 miljoen beschikbaar. Voorafgaand aan de aanvraag is niet bekend hoeveel de subsidie zal bedragen. Het totale budget is verdeeld per onderwijscategorie en wordt vervolgens per categorie evenredig verdeeld over het aantal aanvragen.

De subsidie kan maximaal een bedrag van € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats belopen

Niet elke stageplek is prijs !

De subsidieregeling richt zich met name op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt waar jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in een sector waar een tekort is ontstaan aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren moet u een leerling in dienst nemen die een:

basisberoeps leerweg (bbl) op het vmbo volgt of;beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op het mbo of;Studenten van een duale of deeltijd hbo-opleiding in bepaalde sectoren (techniek, landbouw, natuurlijke omgeving) of;Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's)

Om subsidie te ontvangen, vullen werkgevers een digitaal aanvraagformulier met vragen in. Met het indienen van dit aanvraagformulier verklaart de werkgever dat hij beschikt over een (praktijkleer)overeenkomst die door alle vereiste partijen is getekend. Het uitgangspunt is dat de werkgever bij de begeleiding van een deelnemer nu al beschikt over de benodigde administratie. De werkgever heeft dan ook de bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt

Let op deadline aanvragen subsidie !

In 2016 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2016 tot en met uiterlijk 15 september 2016 voor 17.00 uur. De subsidie vraagt u achteraf aan: na afloop van het studiejaar (bijvoorbeeld 31 juli of 31 augustus 2016).

Mocht u dus overwegen om een leerling een praktijkleerplaats aan te bieden of denkt u zelfs dat u dit jaar al voor deze subsidie in aanmerking komt, neem dan contact met ons op!. De aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend via het e-loket waarvoor een e-herkenningsmiddel nodig is. Wij kunnen u hiermee helpen of deze aanvraag volledig voor u regelen. (Let op, het opvragen en aanvragen van de benodigde documenten kost tijd, laat het ons dus tijdig weten)

Vragen ?

Indien u nog vragen heeft horen wij dat graag. Bel ons op 0161-431599 en vraag naar uw relatiebeheerder of Isabelle van Beek (onze loonspecialist)

 

Gratis fiscale scan

Gratis fiscale scan

Betaalt u te veel belasting? Of loopt u juist risico op een boete of naheffing? Ontdek nu gratis en vrijblijvend uw fiscale kansen en risico's!