• Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda
 • Accountenz, breda bij de kerk
 • groepsfoto
 • kantoor accountenz, breda (2)

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

De detailhandel heeft een goed jaar achter de rug. Vooral de winstgroei was in 2016 relatief gezien sterk met 25,2 procent versus 20,4 procent voor het totale mkb. De omzetgroei trok verder aan tot 5,9 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Daarmee bleef de branche niettemin wat achter bij het landelijk gemiddelde dat een omzetgroei neerzette van 7,4 procent. Tussen de verschillende retailers zijn wel grote verschillen, 20 procent van hen zag de winst met de helft dalen.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2017; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. 

Omzet/winst DetailhandelTweedeling binnen de branche

Per saldo wist de detailhandel te profiteren van de gestegen consumentenuitgaven in 2016, maar de verschillen binnen de branche waren groot. Zo behaalde bijna een derde van de detaillisten een forse winststijging van 50% of meer, terwijl één op de vijf retailondernemers de winst juist met maar liefst 50% of meer zag afnemen. Er was dus sprake van een forse tweedeling tussen winnaars en verliezers. Bovendien hebben de winkels in overige huishoudelijke artikelen (doe het zelf, keukens, meubels) beduidend meer winst behaald dan de winkels in overige artikelen (mode, schoenen, drogisterij e.d.)

Sterke stijging personeelskosten

De personeelskosten liepen in 2016 sterker op dan in voorgaande jaren: 4,4%, versus een toename van 1,2% in 2015 en 2,2% in 2014. Dit kwam deels door een stijging van de pensioenpremies en van de lonen van bijna 5%. De verkoopkosten namen met ruim 9% toe, terwijl deze een jaar eerder nog met ruim 2% daalden. Per saldo kwamen de bedrijfskosten ruim 4% hoger uit, versus 5,2% voor het totale mkb.

Retail icoonSchulden nemen weer toe

Opvallend was verder dat de kortlopende schulden na twee jaren van krimp weer zijn toegenomen. De langlopende schulden bleven vrijwel onveranderd, eveneens na twee jaren van krimp. Het eigen vermogen steeg iets sterker dan in de voorgaande jaren: 13%, versus 12% in 2015 en 10% in 2014.

Groei zal verder aantrekken

Het Centraal Planbureau verwacht dat de consumptie dit jaar sterker zal stijgen met zo’n 2,0% dan het besteedbaar inkomen, omdat mensen een deel van hun spaargeld zullen uitgeven. In 2018 stijgt de consumptie dan weer in lijn met het besteedbaar inkomen (+1,4%). Gezien de positieve vooruitzichten zal de groei in de detailhandel dit jaar en in 2018 naar verwachting verder aantrekken. De tweedeling tussen de winnaars en de verliezers zal echter nog groter worden. Om succesvol te zijn, zullen retailers moeten investeren in onder meer onderscheidend vermogen en de ontwikkeling van het personeel.

Over het onderzoek

Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2017; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en -bezittingen in 2016.

Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 130.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Bekijk het rapport

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.