• Accountenz, breda mmpb 2
 • kantoor accountenz, breda
 • kantoor accountenz, breda (2)
 • algemeen 18
 • algemeen 16

Gemeentelijke legestarieven moeten redelijk blijven

Gemeentelijke legestarieven moeten redelijk blijven

Wilt u in Nederland bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Aan een dergelijke vergunning zijn kosten verbonden. Gemeentes hebben daarbij een grote vrijheid in het bepalen van de tarieven, maar deze vrijheid kent wel grenzen.

Legesverordening

De te berekenen kosten bestaan uit leges die pas kunnen worden geheven wanneer de gemeente een legesverordening heeft vastgesteld. Deze verordening dient onder meer de tarieven te bevatten. Op deze manier moet vooraf duidelijk zijn wat u kwijt bent aan leges als u gaat bouwen.

Grote gemeentelijke vrijheid

Gemeentes hebben bij het vaststellen van de legestarieven een grote vrijheid. Wel is bepaald dat de leges niet meer mogen  opbrengen dan de kosten die de gemeente maakt. U kunt checken of men zich hieraan gehouden heeft, door de betreffende bewijsstukken bij de gemeente op te vragen. Daaruit moet duidelijk worden of de kosten de baten overtreffen.

Let op! De gemeente is verplicht u de gevraagde gegevens te doen toekomen. Er mogen wel kosten in rekening worden gebracht.

Redelijkheid

Een gemeentelijke verordening moet wel redelijk zijn. Indien u van mening bent dat een verordening voor u onredelijk uitpakt, kunt u deze aanvechten bij de rechter.

Onlangs werd een zaak uitgevochten waarbij de gemeente voor wat betreft de afgifte van een omgevingsvergunning een zogenaamd 'zaagtandtarief' hanteerde. Dit betekende concreet dat voor een bouwsom van € 15.400,- de leges 4 % bedroegen en bij een bouwsom van € 15.400,01, 9,25 %. Evenzo gold bij een bouwsom van € 530.000,- een legestarief van 4,81 % en was dit bij een bouwsom van 530.000,01 maar liefst 9,51 %. De rechter vond een dergelijke tariefopbouw onredelijk, ondanks het feit dat een tarief met een dergelijke opbouw wel redelijk kan zijn. In dit geval was hiervan echter geen sprake meer.

Tip: Vecht een aanslag legesheffing aan als deze naar uw mening onredelijk uitpakt. Toon met berekeningen aan wat het nadeel van de onredelijke tarieven u kost.

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99