Geef uw (veranderd) inkomen door voor een correcte Voorlopige Aanslag.

Geef uw (veranderd) inkomen door voor een correcte Voorlopige Aanslag.

De meesten van u krijgen automatisch jaarlijks een Voorlopige Aanslag.

Of u momenteel wel of geen Voorlopige Aanslag ontvangt, het is in uw voordeel om er even naar te kijken. Daarmee kunt u heffingsrente voorkomen.

Wat is een Voorlopige Aanslag?

U bent jaarlijks Inkomstenbelasting verschuldigd. Wellicht ook Vennootschapsbelasting. U betaalt aan het begin van 2014 een bedrag aan geschatte belasting in 2014 vooruit in termijnen. De belastingdienst legt de Voorlopige Aanslag op basis van recente gegevens uit het verleden. U ontvangt geen schattingsformulier meer, zoals in 2010 en eerder.

Wanneer moet ik actie ondernemen?

Indien uw inkomen of uw winstverwachting wijzigt, kan het verstandig zijn de Voorlopige Aanslag aan te passen.

Wij adviseren u om na te gaan of de aan u opgelegde Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting 2014 nog steeds gebaseerd is op een juist inkomen. Uw relatiebeheerder heeft uw Voorlopige Aanslag 2014 begin 2014 gecontroleerd op juistheid en indien nodig aan u voorgelegd.

1) U kunt hier zelf uw Voorlopige Aanslag 2014 aanpassen.

2) U kunt ook de wijziging doorgeven aan uw relatiebeheerder. Wij zorgen voor correcte indiening bij de belastingdienst.

Een juiste voorlopige aanslag voorkomt heffingsrente

Indien volgend jaar bij het indienen van uw Aangifte Inkomstenbelasting 2014 blijkt dat uw Voorlopige Aanslag te laag is geweest, moet u uiteindelijk één bedrag ineens bijbetalen. Dit bedrag wordt dan ook nog eens vermeerderd met heffingsrente. Bij een rente van 4% kan dit bedrag oplopen. Voor de vennootschapsbelasting is de rente zelfs 8%.

Wat moet ik doen met de VA 2015?

Bij aanvang van 2015 ontvangt u de Voorlopige Aanslag 2015 rechtstreeks van de belastingdienst. Wij verzoeken u deze te zijner tijd grondig te controleren op juistheid. Eventuele wijzigingen kunt u aan ons doorgeven.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.