• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • Accountenz, breda bij de kerk
  • groepsfoto
  • kantoor accountenz, breda (2)

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

Als ondernemer of dga in de zorg doet u er natuurlijk alles aan om zelf zo fit en gezond mogelijk te blijven. De fiscus draagt hier soms ook een steentje aan bij.

Fitness

Fitness is een van de manieren om een goede conditie te behouden. Voor werknemers is fitness op de werkplek belastingvrij. Dat wil zeggen dat dit ook voor u zelf geldt als u als medicus in dienst bent van uw eigen bv, maar niet als u ondernemer in de inkomstenbelasting bent. Medici met een eenmanszaak, vof of maatschap genieten deze vrijstelling dus niet.

Preventie

Voor een aantal preventieve maatregelen geldt hetzelfde. Voor werknemers zijn ze belastingvrij, dus ook voor de medicus in dienst van een bv, maar niet voor de collega van wie de winst belast is in de inkomstenbelasting.

Dit geldt voor de volgende vergoedingen of verstrekkingen, op voorwaarde dat ze samenhangen met de verplichtingen op grond van de Arbowet en de werknemer of dga in dienst van de bv geen eigen bijdrage betaalt:

  • een verplichte medische keuring
  • een aanstellingskeuring
  • een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een second opinion
  • een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid
  • een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma
  • een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw arboplan, inclusief herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma.

Stoel- of reflexzonemassage

Ook stoel- of reflexzonemassage zijn voor de werknemer en de medicus in dienst van de bv  belastingvrij, mits ze in redelijkheid deel uitmaken van een arboplan, onder werktijd plaatsvinden en er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.

Roken

Dat roken slecht is voor de gezondheid, is bekend. Een cursus stoppen met roken is voor werknemers en dga's die in dienst zijn van de bv, onbelast, waarbij ook nu de voorwaarde geldt dat deze deel uitmaakt van een arboplan.

Niet voor ondernemer

Ondernemers in de inkomstenbelasting genieten deze onbelaste voordelen dus niet. Dergelijke kosten kunt u voor uzelf dus niet ten laste van de winst brengen. Een totaalfactuur inzake bijvoorbeeld stoelmassages voor uzelf en uw werknemer, zult u dus moeten splitsen.

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.