Fiscale borging Figlo Platform 2016

Fiscale borging Figlo Platform 2016

Accountenz, breda heeft in opdracht van Figlo weer een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de fiscale verwerking van gegevens in het Figlo Platform met betrekking tot de Nederlandse lokalisatie voor 2016. 

De controle vond plaats op basis van drie casusposities, die in samenspraak zjn opgesteld op basis van de huidige fiscale wetgeving. Op grond van het onderzoek is Accountenz van mening dat de fiscale verwerking van de gegevens door Figlo Platform leidt tot een uitkomst die een betrouwbaar beeld geeft van de fiscale verplichtingen met betrekking tot de gecontroleerde onderdelen, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de ingevoerde gegevens correct zijn en op de juiste wijze zijn ingevoerd.

Download de verklaring van Accountenz